ไดโนเสา

ไดโนเสา (DINOSAUR) เป็นสัตว์ที่มีขนาดลำตัว และ ลักษณะที่ใหญ่และเป็นสัตว์ที่มีลักษณะผิวหนังคล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลาน คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่ความเป็นจริงไดโนเสาร์

เป็นสัตว์ที่ทีลักษณะพิเศษที่ คล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก เช่น นกที่มีขนาดใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า ร้อยล้านปี ซึ่งเคยครองระบบนิเวศในมหายุคมีโซโซอิก เป็นเวลานานถึง 175 ล้านปี ก่อนจะสูญพันธุ์ ไปเมื่อ 75 ล้านปีที่แล้ว

ถึงแม้ว่าไดโนเสาร์จะได้สูญพันธุ์ ไปหลายล้านปีแล้ว แต่ชื่อคำที่เรียกว่า ไดโนเสาร์ ก็ยังเป็นที่รู้จักกับผู้คนทั้งหลายทั่วโลก อย่างแพร่หลาย

เป็นเพราะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ได้สูญพันธุ์ไปหลายล้านปีแล้วสัตว์ชนิดนี้จึงเต็มไปด้วย ปริศนา ที่รอให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกได้ศึกษา และเรียนรู้ ค้นคว้า ซากดึกดำบรรพ์ ต่อไป.

ไดโนเสา

ไดโนเสา

Dinosaur (DINOSAUR) is a body and large body and skin that is similar to a reptile. Most people tend to misunderstand that Dinosaurs are creatures but reality dinosaurs.

It is a special feature that Similar to the reptile and wings rat, such as large birds More than a hundred million years old, which had dominated the Mesozoic ecosystem for 175 million years before it became extinct 75 million years ago.

Although the dinosaurs became extinct For millions of years But the name of the word dinosaur is still known to people all over the world Widely Because dinosaurs have been extinct for millions of years, they are full of mysteries waiting for scientists from all over the world to continue to study and learn about fossils.Although

the dinosaurs have been extinct for millions of years But the word dinosaur is still widely known This may be because the dinosaurs are considered as one type of animal. Which is full of many mysteries and miracles

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

แองคิโลซอรัส

แองคิโลซอรัส เป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในสกุล Ankylosaurid ซึ่งอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียส ในอเมริกาเหนือโครงกระดูกของแอนชิโลซอรัสที่ค้นพบยังไม่สมบูรณ์ Anchilosaurus เป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายสกุล Ankilosor ที่มีน้ำหนักหนักเกราะหนักครอบคลุมทั้งตัวมันมีความทนทานและลูกตุ้มขนาดใหญ่ (คล้ายกับรังผึ้ง) สำหรับการป้องกันจากผู้ล่าในยุคนั้นเช่น Tyrannosaurus

นักวิทยาศาสตร์ให้ความยาวของ Anchilosaurus ประมาณ 6.25 (20 ฟุต) – 9 เมตร (30 ฟุต) สูง 1.7 เมตร (5.5 ฟุต), น้ำหนัก 6 ตันรูปร่างกว้างมาก ขาหลังยาวกว่าขาหน้าด้วยกระดูกที่ยื่นออกมาจากร่างกายเป็นเกราะป้องกันชั้นกินพืชมีฟันขนาดเล็กสำหรับเคี้ยวพืชปากคล้ายกับนกแก้ว

ลูกตุ้มขนาดใหญ่ของแอนคิโลโซซอรัสคือกระดูกที่ยื่นออกมาจากหาง ด้วยกระดูกสันหลังที่เจ็ดรองรับน้ำหนักทั้งหมดด้วยเส้นเอ็นหนาที่ติดอยู่กับกระดูกสันหลังส่วนปลายเส้นเอ็นเหล่านี้คล้ายกับกระดูกและไม่ยืดหยุ่นมากให้พลังที่ดีในการเข้าถึงปลายหาง จากการศึกษาพบว่าลูกบิดหางขนาดใหญ่มันทำให้ฉันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระดูกของไดโนเสาร์ที่เข้าโจมตีพื้นที่เช่นนักล่าที่มีขนาดใหญ่เช่นไทรันโนซอรัสเพื่อทำลายกระดูก รู้ว่าหางที่ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว

แองคิโลซอรัส

Ankylosaurus is the largest dinosaur in the genus ankylosaurid, living in the Cretaceous period. In north america The skeleton of the anchilosaurus discovered is not yet complete. The anchilosaurus is a dinosaur that resembles a genus. An ankilosor that has a heavy weight, hard armor covering the entire body, it is very durable And a large pendulum (similar to a honeycomb) for protection from predators of that period, like Tyrannosaurus

Scientists have given the length of the anchilosaurus about 6.25 (20 feet) – 9 meters (30 feet) up to the height of 1.7 meters (5.5 feet), weighing 6 tons, with a very wide body shape. Hind legs longer than front legs With bones protruding from the body as a layer of protective armor Herbivorous With small teeth for chewing the plants The mouth resembles a parrot.

The large pendulum of the anchilosaurus is the bone protruding from the tail. With the seventh vertebrae supporting the entire weight With thick tendons attached to the tail vertebrae These tendons are similar to the bones and are not very flexible

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ไดโนเสาร์

มนุษย์ค้นพบฟอสซิล ไดโนเสาร์ เป็นพัน ๆ ปี แต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเป็นสัตว์ชนิดใด และคาดการณ์ถึงคนจีนหลายคนว่านี่เป็นกระดูกของมังกรในขณะที่ชาวยุโรปเชื่อว่านี่เป็นซากสัตว์สูญพันธุ์เมื่อเกิดมหาอุทกภัยจนกระทั่งฟอสซิลถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1822 โดย Gideon Mantel นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษ ไดโนเสาร์ตัวแรกของโลกชื่อ Iguanodon เพราะฟอสซิลนี้คล้ายกับโครงกระดูกของอีกัวน่าในปัจจุบัน

อีกสองปีต่อมา William Buckland ศาสตราจารย์ธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเป็นคนแรกที่ตีพิมพ์บทความอธิบายไดโนเสาร์ในวารสารวิทยาศาสตร์โดย megalosaurus bucklandii และการศึกษาของจิ้งจกสีดำตอนปลายของกิ้งก่าขนาดใหญ่นี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปและอเมริกา

ต่อจากนั้นในปี ค.ศ. 1842 เซอร์ริชาร์ดโอเว่นเห็นว่าฟอสซิลขนาดใหญ่ที่ค้นพบมีลักษณะเหมือนกันหลายประการ เพื่อให้สัตว์เหล่านี้อยู่ในอนุกรมวิธานเดียวกันเซอร์ริชาร์ดโอเว่นได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในเซาท์เคนซิงตันลอนดอนเพื่อแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์ รวมถึงหลักฐานทางธรณีวิทยาและชีวภาพอื่น ๆ ที่ได้รับการค้นพบโดยการสนับสนุนของเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งแซ็กซ์ – โคบูร์ก – โกธาซึ่งเป็นพระราชสวามีของสมเด็จพระนางเจ้าฯ วิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร

ไดโนเสาร์

ไดโนเสาร์

Humans have discovered dinosaur fossils for thousands of years, but no one understands what kind of animal they are. And many Chinese people speculate that this is the dragon’s bone, while Europeans believe it is an extinct animal carcass in the floods until fossils were discovered in 1822 by British geologist Gideon Mantel. The world’s first dinosaur named Iguanodon because this fossil resembles the current iguana’s skeleton.

Two years later, William Buckland, a professor of geology at Oxford University, was the first to publish an article explaining dinosaurs in the scientific journal by megalosaurus bucklandii and the study of this late black lizard of this large lizard. Gaining increasing popularity from Scientists in Europe and America

After that, in 1842, Sir Richard Owen saw that many of the fossils discovered were identical. To keep these animals in the same taxonomy, Sir Richard Owen founded the Natural History Museum in South Kensington, London to display dinosaur fossils. Including other geological and biological evidence that has been discovered with the support of Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha, the consort of the Queen. Victoria of the United Kingdom

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google