แมวไทย

แมวไทย เป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย คุณภาพที่ทำให้แมวไทยเหนือกว่าแมวประเภทอื่นคืออุปนิสัยของพวกเขา แมวไทยฉลาด มีตัวคุณเองรู้รักรักบ้านรักเจ้าของและเหนือสิ่งอื่นใดรักอิสระในชีวิตของคุณกินดื่มหรือไปทุกที่ที่คุณชอบซึ่งถือเป็นบุคลิกที่ทำให้แตกต่างจากคนอื่น สายพันธุ์ของแมว

สีตามแมวไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนรักแมวรู้สึกมีความสุขเมื่อมองไม่ว่าจะเป็นวิเชียรมาศเก้าแต้มเครื่องประดับสีขาวหรือไม่ใช่แซฟไฟร์สีดำหรือไม่ใช่สุภาลักษณ์สีดำหรือสีสราญทองแดงหรือสีสวาดทองแดงหรือแมวโคราชไทยล้วนได้รับความสนใจ จากเจ้าของที่หลายคนสนใจ

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงของคนไทยมาช้านาน และมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในบ้านกับมนุษย์ดังที่แสดงไว้ในประเพณีบ้านใหม่ที่จะให้สิ่งที่เป็นมงคลแก่เจ้าของบ้าน ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงสองตัวไก่และแมวก็ปรากฏตัวแมวในสำนวนต่าง ๆ หรือสุภาษิตเช่น หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว” “ฝากปลาย่างไว้กับแมว” และ “แมวนอนหวด” เป็นต้น นอกเหนือจากการเลี้ยงใน บ้านพระชอบเลี้ยงแมวในวัดเพราะป้องกันไม่ให้ฉันกัดและทำลายพระไตรปิฏกสมุดภาพแมว

เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งเป็นหนึ่งในตำราของพระพรหมที่ถูกคัดลอกมาอย่างต่อเนื่องเล่มหนึ่งอยู่ในความครอบครองของสมเด็จพระเจ้าพุทธาจารย์ (มิตรพุทธบูชา) พระสังฆราชมหายาน

แมวไทย

แมวไทย

Thai cats are cats originated in Thailand. The qualities that make Thai cats superior to other types of cats are their habits. Smart Thai cats are yourself, know, love, love home, love the owner and above all, love the freedom in your life. Eat, drink or go wherever you like, which is considered. Is a personality that makes it different from others Cat breeds

Color according to Thai cat It is one of the factors that makes cat lovers feel happy when looking, whether it is Wichianmat, nine points, white or non-black sapphire jewelry, or not Supalak Black, or Saran Copper, or Roan Copper, or Thai Korat cats. All received attention From many owners interested in

Cats have been pets for Thai people for a long time. And has the right to live in a house with humans, as shown in the new house tradition, which will give the host auspicious things In which there are two pets, chickens and cats also appear. Cats in various expressions or proverbs such as Multiply “Picking up grilled fish with cats” and “cat sleeping in the steamer” etc. Aside from raising in The house likes to feed cats in temples as it prevents me from biting and destroying the Tripitaka cat picture book.

Occurred since the Ayutthaya period, one of the continuous texts of Brahma which was copied under the possession of King Phuttha Chan. (Buddy Buddha worship) Mahayana Bishops.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google