เต่ากระ

เต่ากระ หรือเต่าปากอ้าจัดอยู่ในไฟลัมแกนกระดูกสันหลังชั้นสัตว์เลื้อยคลาน และเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Eretmochelys

มีลักษณะคล้ายเต่าสีเขียว (Chelonia mydas) และเป็นเต่าทะเลขนาดกลาง มีลำตัวไม่ใหญ่มากจะงอยปากแหลมแหลมคล้ายนกเหยี่ยว มีเกล็ดหน้าผาก 2 คู่และเครื่องชั่งด้านข้าง 4 เครื่อง กระดองมีลวดลายและสีสันสวยงาม

ขอบกระดองเป็นคลื่นโดยรอบ ในอดีตมักนิยมนำมาทำเป็นอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆเช่นหวีเมื่อโตเต็มที่ มีความยาวประมาณ 100 เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ 120 กิโลกรัม

เต่า Hawksbill พบได้ในมหาสมุทรที่อบอุ่นทั่วโลก พวกเขามักอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งที่สงบและเงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวน จากการศึกษาพบว่าเต่าสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ โดยการใช้ปากงอนี้กินทั้งสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลตลอดจนสิ่งมีชีวิตในน้ำประเภทต่างๆรวมทั้งปะการัง วางไข่บนชายหาดครั้งละ 150-250 ฟอง

จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และจัดเป็นเต่าทะเล 1 ใน 4 ชนิดที่พบในน่านน้ำไทย

เต่ากระ

Hawk turtle or turtle-mouthed turtle Classified in the phylum, spinal axis, reptile class. And it’s the only living thing that belongs to the genus Eretmochelys.

They resemble green turtles (Chelonia mydas) and are medium sized sea turtles. Has a body not very large Its sharp, sharp beak resembles that of a falcon. There are 2 pairs of frontal scales and 4 lateral scales. The carapace has a beautiful pattern and color.

The edges of the carapace are wavy all around. In the past, it was often used to make accessories and items such as combs when they were fully grown. It measures approximately 100 centimeters in length and weighs about 120 kilograms.

Hawksbill turtles are found in warm oceans throughout the world. They often live near the coast that is calm and quiet, without disturbance. According to the study, it was found that Tortoises can eat both plants and animals. By using this bent mouth, it eats both seaweed, seagrass, as well as various types of aquatic life including corals. Spawn 150-250 eggs on the beach at a time.

It is classified as Category 1 protected wildlife under the Wildlife Preservation and Protection Act BE 2535 and is classified as one of four species of sea turtles found in Thai waters.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google