ออริกซ์

ออริกซ์ เป็นสกุลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกีบเท้าสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นแอนทิโลปหรือเนื้อทรายพบกระจายพันธุ์ในแอฟริกาและคาบสมุทรอาหรับ และมีเขาที่ยาวแหลมบิดงอเห็นได้ชัดเจนมีใบหน้ารวมทั้งลำตัวขาซึ่งทาด้วยเส้นสีดำ ในขณะที่ร่างกายมีสีขาวหรือสว่าง

คำว่า “orgix” มาจากภาษากรีก ละมั่งชนิดหนึ่งคำพหูพจน์ในภาษากรีกคือórygesและแม้ว่าจะใช้ oryxes ในภาษาอังกฤษ

แต่ Herodotus นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณก็ไม่ได้ใช้ ในลิเบีย “Orus” อาจหมายถึงคำกริยา¨oruttooหรือ “orussoo” ที่แปลว่า “ขุด” สำหรับใช้หลบร้อน

พบได้ทั่วไปในแอฟริกาตอนใต้เช่นแอฟริกาใต้นามิเบียบอตสวานาเจมส์กล่าวว่ามักอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแห้งแล้งเช่นทะเลทรายกึ่งทะเลทรายเช่นทะเลทรายนามิบทะเลทรายคาลาฮารี พบเป็นจำนวนมากในอุทยานแห่งชาติ Etosa

และอุทยานแห่งชาติ Namib-Nukluft ในนามิเบียที่ James กล่าวว่าปรากฏในตราแผ่นดินของนามิเบียเป็นสัตว์จำนวนมากถึง 373,000 ตัว ของสัตว์นักล่าเช่นสิงโตไฮยีน่าและหมาป่าแอฟริกัน

ออริกซ์

The Orix is ​​a genus of ruminant hoofed mammals. Such as antelopes or gazelles It is found distributed in Africa and the Arabian Peninsula. And has a long, sharp, twisted horn Clearly see It has a face, including the body, legs, which are painted with black lines. While the body is white or bright

The word “orgix” comes from the Greek language. One type of antelope The plural in Greek is óryges, and although oryxes are used in English, the ancient Greek historian Herodotus did not. In Libya, “Orus” may refer to the verb ¨oruttoo or “orussoo” meaning “dig”. For use to escape the heat

Commonly found in southern Africa such as South Africa, Namibia, Botswana, James said, it often lives in arid grasslands such as semi-deserts and deserts such as the Namib Desert, the Kalahari Desert. It is found in large numbers in Etosa National Park. And the Namib-Nukluft National Park in Namibia, where James says it appears in the Namibian Coat of Arms, is a whopping 373,000 animals. Of predatory animals such as lions, hyenas and African wolves.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google