ปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูง เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กในตระกูลปลานิล ปัจจุบันปลาหางนกยูงได้รับการพัฒนาให้มีสีสันและลวดลายรวมถึงขนาดลำตัวที่แตกต่างกันไป สวยจากสายพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติมีหลายสายพันธุ์เช่น ทักซิโด้,กร๊าซ,คอบร้า,โมเสก,หางดาบ,นีออน เป็นต้น

จากการเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายการขยายพันธุ์ง่ายกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้คนไทยเลี้ยงปลาหางนกยูงในภาชนะเพื่อใส่น้ำในบ้านเพื่อกินลูกน้ำและยุงเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากยุง และตอนนี้ปลาหางนกยูงนั้นได้กลายมาเป็นสายพันธุ์เอเลี่ยนในประเทศไทยอยู่แล้ว พบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติผสมกับปลาพื้นเมือง

ปลาหางนกยูงในธรรมชาติพบว่ามีร่างกายที่ชัดเจนไม่มีรูปแบบเนื่องจากผลของการผสมภายในเลือดเดียวกัน

นอกจากนี้ตามการศึกษาที่ดำเนินการโดยนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ประเทศอังกฤษซึ่งออกแบบสถานการณ์การกระตุ้นความเครียดของปลาหางนกยูงในธรรมชาติในตรินิแดดและโตเบโก

จากการสังเกตพฤติกรรมของปลาแต่ละตัวพบว่าปลาหางนกยูงนั้นมีพฤติกรรมที่หลากหลายในการจัดการกับความเครียดเช่นบางคนพยายามหลบหนีบ้างก็มีการสังเกตอย่างรอบคอบ โดยสรุปพฤติกรรมของปลาหางนกยูงนั้นขึ้นอยู่กับทุกสถานการณ์เช่นตึงเครียดในสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้น

ปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูง

Guppy fish Is a small freshwater fish in the Tilapia family Currently, guppy has been developed to have different colors and patterns, including different body sizes. Beautiful from the original species in nature, there are many species such as Tuxedo, Graz, Cobra, Mosaic, Saber Tail, Neon etc.

As an easy-to-breed fish, easy to propagate, the Ministry of Public Health has encouraged Thai people to raise guppy fish in containers to put water in the house to eat larvae and mosquitoes to prevent various diseases caused by mosquitoes. And now the guppy has become an alien species in Thailand already.

Found in natural water sources mixed with native fish Guppy in nature is found to have a clear body without a pattern due to the effect of mixing within the same blood.

In addition, according to studies conducted by researchers from University of Exeter England, which designed the stress-provoking situation of guppy fish in nature in Trinidad and Tobago.

From observing the behavior of each fish, guppy fish have various behaviors in dealing with stress. For example, some people try to escape, some are observed carefully. In summary, Guppy’s behavior depends on every situation, such as tense in a more tense situation.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google