นกเค้าแมว

นกฮูกหรือ นกเค้าแมว เป็นนกในอันดับ Strigiformes ที่มีรูปร่างหน้าเหมือนแมว ตามความหมายของชื่อชื่อสามัญเรียกสัตว์ขนาดเล็กเช่นค้างคาวหนูงูสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็กในขณะที่สัตว์ขนาดใหญ่บางชนิดอาจจับปลาหรือปูได้ด้วย

จัดเป็นหนึ่งในนกล่าเหยื่อเช่นเหยี่ยวนกอินทรีและแร้งที่หากินกลางวัน ส่วนนกเค้าแมวมักออกหากินในเวลากลางคืน มีเล็บโค้งแหลมและจะงอยปากที่แหลมคมสำหรับจับสัตว์นักล่า

เหตุผลในการออกหากินในเวลากลางคืนเป็นเพราะนกไม่สามารถต่อสู้กับนกล่าเหยื่อในตอนกลางวันเช่นเหยี่ยวหรือนกอินทรีได้ บางครั้งพวกมันยังถูกไล่ล่าโดยนกขนาดเล็กเช่นจมูกหรือนกกิ้งโครง

นกเค้าแมว เนื่องจากเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืนจึงมีดวงตาที่ใหญ่กว่าเหยี่ยวและอินทรีมากดวงตาอยู่ด้านหน้าของใบหน้าเหมือนมนุษย์และแมว ศีรษะหมุนได้เกือบ 270 องศารอบลำตัวเนื่องจากมีกระดูกสันหลังส่วนคอ 14 ชิ้นซึ่งมากกว่าสัตว์อื่น ๆ ในโลก

หูของนกเค้าแมวมีความไวเป็นพิเศษในการฟังเสียงในเวลากลางคืนและมองหาเหยื่อ ด้วยปีกที่อ่อนนุ่มมันบินอย่างเงียบ ๆ เพื่อไม่ให้เหยื่อรู้ตัว และมีประสาทการมองเห็นที่สามารถมองเห็นได้ดีกว่ามนุษย์ 100 เท่า

โดยปกติแล้วตัวเมียจะมีขนาดตัวใหญ่กว่าตัวผู้ ตัวเมียเป็นตัวที่ฟักตัว ตัวผู้ไม่ฟักตัวมักพบก้อนสำรอกอยู่ใต้รังหรือติดกับรัง เนื่องจากนกเค้าแมวมักกลืนเหยื่อทั้งตัวกระดูกและขนที่ไม่ได้ย่อยจะสำรอกในภายหลัง

นกเค้าแมว

นกเค้าแมว

The Owl, or Owl, is a bird in the rank of Strigiformes with a feline face shape. As the name implies, the common name catches small animals such as bats, rodents, snakes, reptiles and tiny amphibians, while some larger species may also catch fish or crabs.

It is classified as one of the birds of prey like hawks, eagles and vultures that feed on the day. As for the owls, they often feed at night. It has sharp curved nails and a sharp beak for catching predators.

Reasons for living at night It is because the bird is unable to fight with the birds of prey during the day like hawks or eagles. They are also sometimes chased by smaller birds like snout or starlings.

Because it is a nocturnal animal Therefore has eyes much larger than hawks and eagles The eyes are in front of the face like humans and feline. The head rotates almost 270 degrees around the body thanks to 14 neck vertebrae, more than any other animal in the world.

The owl’s ears are especially sensitive for listening to noises at night and looking for prey. With soft wings It flies quietly so that the victim is not aware of it. And has a visual nerve that can see 100 times better than humans

Usually females are larger in size than males. The female is the one that incubates. Male does not incubate Often the regurgitation lumps are found to be found below the nest or adjacent to the nest. Because the owl often swallowed its prey whole The undigested bones and hair will regurgitate later.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

นกเค้าแมว

นกเค้าแมว หรือ นกฮูก เป็นนกที่มีรูปล่างใบหน้าคล้ายแมว อันเป็นที่มาของชื่อหรือสามัญ และชอบหาจับสัตว์ตัวเล็กๆ มากินเป็นอาหาร อย่างเช่น หนู ค้างคาว งู หรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ทั้งสัตว์

ในน้ำและสัตว์บนบกที่ตัวเล็ก ในขณะที่สัตว์บางชนิดที่มี ขนาดตัวใหญ่อาจจะจับปู หรือปลามากินแทนด้วย ซึ่งจัดเป็นนักล่าเหยื่อที่จำพวกหนึ่งที่เหมือนเหยี่ยว อินทรี หรือแร้ง ที่มาหากินในตอนกลางวัน ส่วนมากนกเค้าแมวมักจะออกหากินตอนมืดค่ำ แล้วยังให้มีเล็บที่โค้งแหลมละยังมีปากที่งุ้มแหลมสำหรับหาจับสัตว์กินได้อย่างสบาย

เหตุที่หากินในตอนมืดๆ เพราะเป็นนกเค้าเเมวที่เป็นนกที่ๆอาจจะสู้กับนกนักล่าเหยื่อใน เวลาตอนกลางวัน อย่าง เหยี่ยวหรือนกอินทรี อีกทั้งบางครั้งยังถูกนกที่ๆมีขนาดตัวที่เล็กกว่า เช่นนกเอี้ยงหรือนกกิ้งโครงที่ไล่จิกตีอีกด้วย ต่อเนื่องมาจากเป็นสัตว์ที่หาออกกินในตอนมืดๆ และจึงมีดวงตาที่โตกว่าเหยี่ยว

มีดวงตาที่อยู่บนด้านหน้าที่คล้ายใบหน้าที่เหมือนมนุษย์หรือพวกสัตว์ตระกูลแมว ที่ยังหัวหมุนได้ๆเกือบรอบตัว เกือบจะถึง 270 องศา เนื่องมาจากมีกระดูกสันหลังตรงๆคอ 14 ชั้น ซึ่งมาจากสัตว์บางชนิดหนึ่งใด ๆ ในโลกนี้ และยังมีหูของนกเค้าแมวที่มีความไวมากที่เป็นพิเศษที่ใช้สำหรับไว้ฟังเสียงในเวลาตอนออกล่าอาหารตอนกลางคืน

ส่วนมากจะหาเหยื่อ ที่มีขนปีกอ่อนนุ่ม ที่บินได้เบาแล้วเงียบเพื่อที่จะไม่ให้เหยื่อรู้ตัว ละยังมีประสาทตาที่ๆสามารถมองเห็นได้ดีกว่า มนุษย์มากกว่า 100 เปอร์เซ็น ปกติแล้วตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ตัวเมียเป็นตัวที่กกไข่ ตัวผู้จะไม่กกไข่ ที่มักจะพบ ก้อนที่สำรอกคายออกทิ้งลงมาบนพื้น

นกเค้าแมว

The owl or owl is a bird with a lower face, like a cat. Which is the origin of the name or common And like to find and catch small animals To eat for food such as rats, bats, snakes or various reptiles Whole animal

In the water and small land animals While some animals that have Large size may catch crabs. Or fish to eat instead Which is a hunter of prey like eagles or vultures that earn a living during the day Most owls tend to make a living at dusk. Then also have sharp nails and sharp mouths for easy hunting.

The reason for living in dark places Because it is a bird that is a bird that may fight with birds of prey in Daytime like hawks or eagles Also sometimes the birds that are smaller in size Such as the birds or starlings that chase after pinching Continuing to be an animal that eats out in the dark. And therefore has eyes that are older than a hawk.

There are eyes on the front that resemble human faces or cats. The head swings almost around 270 degrees because of its 14 straight necks, which come from any animal in this world, and also the very sensitive owl that is used. For listening to the sounds when hunting for food at night.

Most will find prey With soft wing feathers That flies lightly and quietly so as not to let the victim realize And also have optic nerves that can be seen better Humans are more than 100 percent. Usually females are larger than males. The female is the one who incubates the egg. Males will not incubate the eggs that often find lumps that eject, spit out onto the ground.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google