ตุ๊ดตู่

ตุ๊ดตู่ เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งในตระกูล Varanidae (Varanidae) ที่มีรูปร่างเหมือนสัตว์ร้าย (V. salvator) ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกัน เมื่อมีขนาดเล็กจากปลายปากถึงคอจะมีสีส้มหรือสีแดงเข้ม เมื่อโตขึ้นสีจะจางลง มีเส้นสีดำจากขอบตาถึงคอลำตัวมีขวานสีเหลืองจากคอถึงหาง เป็นสัตว์ที่เชื่องช้าไม่ค่อยออกไปหาเลี้ยงชีพห่างไกลจากความเป็นอยู่เมื่อหิวจึงจะหาอาหารจากนั้นกลับไปนอนตามปกติ วางไข่ครั้งละ 23 ฟองระยะฟักไข่ 203–230 วัน

ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่เล็กที่สุดในตระกูลนี้ที่พบในประเทศไทย เป็นสัตว์ที่ปลอดสารพิษขนาดเต็มอยู่ที่ 50–125 เซนติเมตรเท่านั้น ชื่อสามัญในภาษาอังกฤษและชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Andrei Marie Konstantin Meryl ชาวฝรั่งเศสสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์ที่ขี้อายมักจะอาศัยอยู่ในโพรงของต้นไม้จนกว่าจะกล่าวถึงในสุภาษิตที่ว่า

ในประเทศไทยพบได้จากกาญจนบุรีถึงคอคอดกระในภาคใต้ และพบจนกระทั่งมาเลเซียและอินโดนีเซียอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูงหรือป่าชายเลนกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารปูและสามารถกินสัตว์อื่น ๆ เช่นหอยแมลงแมลงปลากบและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก

โดยรวมแล้วสัตว์มีข้อมูลทางวิชาการน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นในตระกูลเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย

(ดูตารางโดยนักวิทยาศาสตร์บางประเภท V. d. Heteropholis เป็นคำพ้องความหมายของ V. d. Dumerilii) สถานะทางกฎหมายในประเทศไทยเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535

ตุ๊ดตู่

ตุ๊ดตู่

Toot is a species of reptile in the family of Varanidae (Varanidae) with a general shape like a bad (V. salvator), which is an animal in the same family. When small, from the tip of the mouth to the neck, there will be an orange or dark red color. When grown, the color will fade.

Considered as the smallest animal in this family found in Thailand. Is a non-toxic animal The full size is 50–125 centimeters only. The common name in English and the scientific name was established in honor of Andrei Marie Konstantin Meryl, a French reptile and amphibian. Is a shy animal Often living in the hollows of trees Until it is mentioned in the proverb necklace that

In Thailand, it can be found from Kanchanaburi to the Kra Isthmus in the south. And found until Malaysia and Indonesia Live in forests with high humidity or mangrove forests Eat especially crab food and can eat other animals such as molluscs, insects, fish, frogs and small rodents.

Overall, the animals have very little academic information when compared to other animals in the same family. By dividing into 2 subtypes

(See the table by some scientists. Type V. d. Heteropholis is a synonym of V. d. Dumerilii.) The legal status in Thailand is a protected animal under the Wildlife Preservation and Protection Act 1992.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google