ช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา หรือช้างแอฟริกาเป็นสกุล การใช้ชีวิตในแอฟริกาจากหลักฐานฟอสซิลที่พบเป็นที่ทราบกันว่าช้างแอฟริกันได้อาศัยอยู่ในแอฟริกามาตั้งแต่สมัย Pleistocene

แต่เดิม ช้างแอฟริกา ได้รับเพียงหนึ่งสปีชีส์, Loxodonta africana และที่เหลือเป็นสายพันธุ์ย่อย แต่ในปี 2544 นักวิทยาศาสตร์บางคนเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่าง มีการถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษ จนกว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2010 อันเป็นผลมาจากการศึกษาพันธุกรรม DNA

ในนิวเคลียสของตระกูลช้างพบว่าพวกมันแตกต่างกันอย่างแน่นอน แต่มีสมมติฐานว่าทั้งสองเผ่าพันธุ์เคยเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันมาก่อน แต่ได้แยกสายวิวัฒนาการมาตั้งแต่ 2.6-5.6 ล้านปีก่อน

โดยเชื่อว่ายีนสามารถถ่ายโอนระหว่างคน แต่เมื่อช้างเอเชียวิวัฒนาการและแพร่กระจายไปทั่วแอฟริกา แต่ต่อมาก็สูญพันธุ์ประชากรช้างแอฟริกันที่แท้จริงถูกตัดออก

ช้างแอฟริกา

African elephant Or African elephant Living in Africa Based on fossil evidence it is known that African elephants have lived in Africa since the modern times. Pleistocene A team of researchers recently revealed that their study confirmed that there are two African elephant species. In which the first species live in the forest And another species lives in the savannah

Originally, African elephants received only one species, Loxodonta africana, and the rest are subspecies. But in 2001, some scientists began to notice the difference. Have been debated for decades Until it was concluded in 2010 as a result of DNA genetic studies. Two African elephant species Living their lives almost completely apart half a million years ago Even if they live in the same area
Two African elephant species And the Asian elephant Became the only three species of elephants still living on earth

In the nucleus of an elephant family, they are definitely different. But there is a hypothesis that both species belonged to the same animal species before But has separated the line of evolution since 2.6-5.6 million years ago.

By believing that genes can transfer between people But when Asian elephants evolved and spread throughout Africa But later became extinct. The true African elephant population was cut.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google