ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย เชื่อกันว่าช้างเอเชียเกิดในแอฟริกา แต่ไม่ทราบสาเหตุประมาณ 200,000 ปีก่อนพวกเขาทั้งหมดหลบหนีไปยังทวีปเอเชีย เมื่อถึงตอนนั้นช้างเอเชียที่ยังอยู่ในแอฟริกาก็สูญพันธุ์อย่างกะทันหัน ช้างเอเชียตัวสุดท้ายในแอฟริกา

เชื่อกันว่าเสียชีวิตเมื่อประมาณ 35,000 ปีก่อนและจากการที่ช้างเอเชียอาศัยอยู่ในแอฟริกา สิ่งนี้ทำให้ประชากรช้างแอฟริกันที่แท้จริงแยกเส้นทางวิวัฒนาการจนกระทั่งมีสองสายพันธุ์ในปัจจุบัน

และหลังจากที่ช้างเอเชียได้แยกเส้นทางการวิวัฒนาการออกจากช้างแอฟริกาช้างแมมมอ ธ ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลอื่นที่สูญพันธุ์ไปแล้วในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้แยกวิวัฒนาการออกจากช้างเอเชีย ดังนั้นจึงมีความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ว่าช้างเอเชียเพศเมียสามารถผสมพันธ์กับช้างแอฟริกันและช้างแมมมอ ธ ได้

หรือมีความสัมพันธ์กับ Stegodon มันได้อพยพจากไซบีเรียที่เย็นกว่าไปยังทางใต้ของเอเชียที่อบอุ่นกว่าเมื่อประมาณ 20,000 ปีก่อน

ช้างเอเชียถือเป็นช้างหนึ่งในสองสกุลเท่านั้นที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่เหลือคือ Loxodonta หรือช้างแอฟริกา พบได้เฉพาะในทวีปแอฟริกา

ช้างเอเชีย

It is believed that the Asian elephant was born in Africa. But for unknown reasons, about 200,000 years ago they all escaped to the Asian continent. By then, the Asian elephant that was still in Africa was suddenly extinct. The last Asian elephant in Africa.

It is believed to have died about 35,000 years ago and from the presence of Asian elephants living in Africa. This causes the real African elephant population to separate the evolutionary path, until there are two current species.

And after the Asian elephant has separated the evolutionary path from the African elephant The mammoth, another extinct family of elephants in the prehistoric era, has separated its evolution from the Asian elephant. Therefore there is the belief of scientists that Female Asian elephants are able to interbreed with African elephants and mammoths.

Or have a relationship with Stegodon It has migrated from colder Siberia to the warmer south of Asia about 20,000 years ago

The Asian elephant is considered to be one of only two genera of elephants that have remained until now. The rest of which is Loxodonta or the African elephant. Found only in Africa

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ช้างเอเชีย

ลำตัวเป็นสีเทาจมูกเรียกว่าลำต้น ลำต้นของ ช้างเอเชีย มีจะงอยปากเพียงอันเดียว สิ่งนี้แตกต่างจากช้างแอฟริกันซึ่งมีจะงอยปากสองข้างและโพรงในร่างกายส่วนหน้าใหญ่กว่าช้างแอฟริกา เนื่องจากมีฮอร์โมนสมองมากกว่าดังนั้นช้างเอเชียจึงเป็นช้างที่ฉลาด พวกมันฝึกได้และเชื่องกว่าช้างแอฟริกา

ช้างเอเชีย ถ้าไม่มีงาหรืองาสั้นเรียกว่าช้างแดงในฤดูผสมพันธุ์จะดุร้ายมาก อายุครรภ์ประมาณ 18-22 เดือนคลอดทีละคน แต่บางชนิดก็มีงาสั้น ๆ เรียกว่า bnai ซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ

  1. กะหล่ำปลีงามีลำต้นขนาดใหญ่วัดได้รอบ 15 นิ้ว แต่ไม่ยาวมาก
  2. งาไหว้หรือข่ายงาขนาดโดยรอบวัดได้ประมาณ 14 นิ้ว แต่ยาวรี

ช้างเป็นสัตว์กินพืช ในฝูงมีช้างตัวเดียวอายุมากเป็นฝูง ช้างเอเชียส่วนใหญ่สูงประมาณ 2-4 เมตร (7-12 ฟุต) และน้ำหนักประมาณ 3,000-5,000 กิโลกรัม (6,500-11,000 ปอนด์) ช้างเมื่อโตเต็มที่จะกินอาหารประมาณ 200 กิโลกรัมในหนึ่งวัน

โดยปกติช้างอาศัยอยู่ในป่าเกือบทุกประเภท พวกมันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้า หรือป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ แต่ในช่วงฤดูแล้งที่มีไฟป่าอาจหนีเข้าไปในป่าที่ชื้นกว่าเช่นป่าดิบแล้งนอกจากกินพืชแล้วช้างยังจะกินขี้เถ้าหรือดินเกลือเพื่อเสริมธาตุอาหารอีกด้วยวันหนึ่งจะหมดไป ถึง 16-18 ชั่วโมงสำหรับการใช้ชีวิตและนอนหลับเพียง 3-4 ชั่วโมง นับว่าน้อยมาก

ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย

Its body is gray, its snout is called the trunk. The trunk of the Asian elephant has only one beak. This is different from the African elephant, which has two beaks and a larger frontal fossa than the African elephant. Because there are more brain hormones Therefore, Asian elephants are intelligent elephants. They are more trainable and tame than African elephants

If there is no tusks or short tusks, called the red elephant in the mating season it is very ferocious. The gestation period is about 18-22 months, giving birth one at a time. But some have short tusks, called bnai, which can be divided into two types:

  1. Sesame cabbage has a large trunk measuring around 15 inches, but not very long.
  2. Tusks Wai or the network of tusks, the surrounding size measures approximately 14 inches, but Yao Ri

Elephants are herbivores. In herd There is a very old single elephant who is the herd. Most Asian elephants are around 2-4 meters (7-12 feet) tall and weighing approximately 3,000-5,000 kilograms (6,500-11,000 pounds) .The elephants when fully grown will eat approximately 200 kilograms of food one day.

Elephants normally live in most types of forests. They are animals that adapt to the environment as well.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google