ชะมด

ชะมด มีรูปร่าง  คือ ใบหน้าแหลม รูปร่างเพรียว ลำตัวมีสีเทาหรือน้ำตาล มีจุดสีดำทั่วทั้งร่างกาย หางและขนหางยาวถูกจัดหมวดหมู่ สามารถยืดเล็บเหมือนแมวที่จะกินอาหารในเวลากลางคืนเป็นสัตว์ที่สามารถกินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์เป็นสัตว์ที่ปรับให้เหมาะกับภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งสามารถอาศัยอยู่ในป่าใกล้กับชุมชนหรือเกษตรกรรมมนุษย์ รวมทั้งนากเหมือนพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นกันในบางสายพันธุ์

ด้วยความคล่องตัวอาศัยอยู่ทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้บางครั้งพวกเขาอาจขโมยเป็ดไก่หรือธัญพืชกิน ในบางสายพันธุ์ในแอฟริกาก็มีนิสัยชอบขโมยน้ำตาลสดจากกระบอกที่เก็บมาจากลำต้นไก่งวงเช่นกัน น้ำตาลนี้จะถูกหมักเพื่อทำน้ำตาลเมา

เป็นสัตว์ที่มีการเผยแพร่ในเอเชียในเอเชียใต้ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกรวมถึงแอฟริกามีประเทศไทยหลายชนิดที่จะพบ

จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชะมดคือต่อมกลิ่นที่อยู่ใต้โคนหางใกล้กับทวารหนักและอวัยวะเพศ ต่อมนี้มีหน้าที่ผลิตสารเคมีฉุนที่มีลักษณะคล้ายน้ำมัน ซึ่งสามารถใช้เป็นน้ำหอมหรือยาสมุนไพรได้โดยการเลี้ยงไว้ในกรงแล้ววางเสาไม้ไว้กลางกรงมัสค์จะทำการกำจัดต่อมและเช็ดสารเคมีนี้ หลังจากวันที่ยาวนานจะกลายเป็นก้อนแข็งตัว ดังนั้นการคัดแยกออกเพื่อจำหน่ายซึ่งร้านขายสินค้าราคาแพงมากผลิตภัณฑ์ชะมดที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่ในอาเจะห์ประเทศอินโดนีเซีย

ชะมด

ชะมด

Musk has a sharp face, slender shape. The body is gray or brown. There are black spots throughout the body. The tail and long tail feathers are categorized. Can be clawed like a cat, prone to food at night, an animal that can eat a variety of food, both plants and animals.It is an animal that adapts to a variety of landscapes that can live in forests near communities or human agriculture. Including otters like wetlands as well, in some species.

With agility, it lives both on the ground and on trees. Sometimes they may steal ducks, chickens or cereals to eat. In some species in Africa, there is a habit of stealing fresh sugar from the cylinder collected from the turkey trunk as well. This sugar will be fermented to make drunk sugar.

It is an animal that has been distributed in Asia, in South Asia to Southeast Asia and East Asia, including Africa, Thailand has many species to be found.

Another feature of the musk is the smell gland located under the base of the tail near the anus and genitals. This gland is responsible for producing pungent chemicals that look like oil. Which can be used as perfume or herbal medicine by raising it in a cage and placing a wooden post in the middle of the cage. The musk will get rid of the glands and wipe this chemical. After a long day, it will become a clot. Therefore, sorted out for sale, which sells very expensive goods. Musk products that have been famous since ancient times are in Aceh, Indonesia.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google