ชะนี

ชะนี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์ โดยการอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่มีภรรยาคนเดียวตลอดชีวิต (อายุขัยเฉลี่ยคือ 25-30 ปีโดยมีชะนีหญิงรับเด็กสูงสุด 5 คนตลอดอายุขัย) แต่อาศัยอยู่ในฝูงที่ 2- 5 สมาชิก ชะนีมีแขนและมือที่แข็งแรงและยาว ใช้สำหรับแขวนต้นไม้อย่างชำนาญจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง อาหารหลักของชะนีคือส่วนต่าง ๆ ของพืชเช่นใบไม้ผลไม้และดอกไม้

แต่อาจกินสัตว์ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มโปรตีนโดยปกติชะนีอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงเกือบทั้งหมด ลงมาที่พื้นเพื่อดื่มน้ำหรืออย่างอื่นโดยทั่วไปชะนีดื่มน้ำโดยการขุดเซาะโพรงหรือเลียใบไม้

ชะนีเป็นสัตว์ที่มนุษย์รู้จักเพราะเสียงร้องดังและดังมาก มีหลายโทนและหลายระดับ สำหรับการสื่อสารซึ่งแต่ละสายพันธุ์ร้องเพลงแตกต่างกันชะนีตะโกน “หญิงและชาย” เช่นเดียวกับหญิงและชาย ดังนั้นบริบททางสังคมไทยที่มักถูกเปรียบเทียบกับคำอื่น ๆ เป็นคำพูดประชดประชัน

เสียดสีหรือดูถูกเหยียดหยามคำว่า “ชะนี” หมายถึงคำสแลงหมายถึงผู้หญิงที่มีการเคลื่อนไหวของม้าที่ไม่ดีซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากนิทานพื้นบ้านไทย “Chanthagrope” ซึ่งนางโมราส่งพระไปปล้นป่า สามีจันทบุรี จากนั้นก็ถูกล้นโดยอินทรากลายเป็นชะนีเรียกสามี

ชะนี

ชะนี

Most gibbons live in abundant rainforests. By being together in a family with a single wife for the rest of life (The average life span is 25-30 years, with the female gibbons receiving a maximum of 5 children throughout the life expectancy), but live in a herd of 2-5 members. Gibbons have long and strong arms and hands. Used for skillfully hanging a tree from one tree to another. The main gibbons’ diet is parts of plants such as leaves, fruit, and flowers.

But may eat small animals to increase protein Normally, Gibbons live almost all on tall trees. Coming down to the ground just to drink water or something else Normally, gibbons drink water by gouging out the hollows or licking on the leaves.

Gibbons are animals that humans recognize as There is a high and very loud singing voice. There are many tones and many different levels. For communicating In which each species sings differently The gibbons shout “female and male” as well as females and males. Therefore, Thai social contexts that are often compared to other words are sarcastic.

Sarcastic or abusive, indirectly took the word “Gibbons” as a slang term meaning A woman with a bad horse’s movement Which originated from the Thai folk tale “Chanthagrope” in which Mrs.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google