กุย

กุย หรือ Saiga (Saiga antelope) ชื่อวิทยาศาสตร์ Saiga tatarica เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับละมั่ง มีความสูงประมาณ 60-80 ซม. ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียและมีเขายาว 20-25 ซม. ลักษณะเด่นคือจมูกที่ใหญ่และยืดหยุ่น รูปร่างแปลก ๆ เช่นจมูกของสมเสร็จมีหน้าที่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นหายใจในฤดูหนาวและกรองฝุ่นในฤดูร้อน

ในฤดูร้อนขนกุยจะบางและเหลืองเหมือนอบเชยยาว 18–30 มม. และฤดูหนาวเป็นสีขาว 40–70 มม. มีการกระจายพันธุ์ในเอเชียกลางรวมทั้งไซบีเรียตอนใต้ มองโกเลียตะวันตกและจีนตะวันตกเฉียงเหนือแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดย่อยคือมองโกเลียกุย (S. borealis) และกุยธรรมดา (S. t. Tatarica)

กุ่ยมีนิสัยตื่นตัวตลอดเวลา มันกินพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งพืชมีพิษว่ายน้ำได้ดีและวิ่งได้ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันหนึ่งสามารถเดินทางได้ 80–100 กิโลเมตรและอพยพทุกปีในฤดูใบไม้ผลิไปทางเหนือเพื่อกินหญ้าในฤดูร้อน

กุย

The Gui or Saiga (Saiga antelope), scientific name Saiga tatarica, is a mammal that is closely related to the antelope. They are about 60-80 cm in height. The male is larger than the female and has 20–25 cm long horns. The distinctive feature is the large and flexible nose. Its strange shape, like the tapir’s nose, is responsible for warming air, breathing in winter and filtering out dust in the summer.

In summer, gui hair is thin and yellow, like cinnamon, 18–30 mm long and 40–70 mm in winter to white. They are distributed in Central Asia including Southern Siberia. Western mongolia And northwest China It can be divided into 2 subspecies: Mongolian gui (S. borealis) and ordinary gui (S. t. Tatarica).

Kui has a habit of being alert all the time. It eats a wide variety of plants, including poisonous plants, swims well and can run 80 kilometers per hour. One day it can travel 80–100 kilometers and migrate annually in spring to north to graze in summer.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google