กิ้งก่าเปลี่ยนสี

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กิ้งก่าเปลี่ยนสี สามารถเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆได้เช่นสีที่ช่วยให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบเพื่อการพรางตัว ซึ่งอาจเป็นการพรางตัวเพื่อล่าเหยื่อหรืออาจจะพรางตัวเพื่อให้รอดพ้นจากอันตราย แต่สีของกิ้งก่ามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนั่นคือเพื่อสื่อสารเช่นกัน

ความจริงที่ว่ากิ้งก่าสามารถเปลี่ยนสีได้นั้นเป็นเพราะพวกมันมีเซลล์สะท้อนแสงพิเศษบนผิวหนังของพวกมัน ในเซลล์นั้นมีสิ่งที่เรียกว่านาโนคริสตัล (Nanocrystal) และผลึกนาโนเหล่านี้ก็เหมือนกับปริซึมสะท้อนแสงขนาดเล็กที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน โดยกิ้งก่าผลึกเล็ก ๆ เหล่านี้สามารถจัดเรียงเพื่อสะท้อนคลื่นแสงที่มีความยาวต่างกัน เราจะเห็นว่ามันเป็นสีอื่น

แน่นอน กิ้งก่าเปลี่ยนสี เมื่อพวกเขาอยู่ในป่าความสามารถนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในแง่ของการลอบเร้น แต่ความสามารถนี้มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน นั่นคือเพื่อสื่อสารกันเช่นเมื่อกิ้งก่าตัวผู้ต้องการความสนใจจากตัวเมียมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สดใสและสวยงามเช่นสีเหลืองสีแดงและสีส้ม

แต่เมื่อพวกมันต้องต่อสู้ ตัวอย่างเช่นมันคือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนพวกมันทำให้ตัวเองกลายเป็นสีที่ดูน่ากลัวมีพลังหรือเป็นสีที่แสดงความโกรธเคืองซึ่งกันและกันดังนั้นกิ้งก่าจึงไม่เพียงแค่เปลี่ยนสีเพื่ออำพราง แต่ยังเปลี่ยนสีเพื่อสื่อสารกันและบางทีนี่อาจเป็นจุดประสงค์หลักของการเปลี่ยนสีของกิ้งก่า

กิ้งก่าเปลี่ยนสี

กิ้งก่าเปลี่ยนสี

It is well known that chameleon chameleon can be transformed into different colors, such as colors that help them blend in with the surrounding nature for camouflage. This could be camouflaged to hunt prey, or it could be camouflage to escape danger. But the color of the chameleon has a different purpose: to communicate as well.

The fact that lizards can change color is because they have special reflective cells on their skin. In that cell, there is something called a nano crystal. These nanocrystals and nanocrystals are like small reflective prisms of different shapes and sizes. The tiny crystals can be arranged to reflect light waves of different lengths. We can see that they are in other colors.


Of course, when they’re in the wild, this ability is especially useful in terms of stealth. But this ability has a different purpose. That is, to communicate with each other, for example, when a male lizard needs female attention, it changes color to bright and beautiful colors such as yellow, red and orange.

But when they have to fight For example, it is a battle for territory, they turn themselves into terrifying, powerful colors, or colors that show their anger against each other, so lizards don’t just change their colors to camouflage them. But also change colors to communicate, and perhaps this is the main purpose of chameleon’s color change.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google