สมัน

สมัน เกสรตัวผู้หรือแฟมหรือเป็นหมันหรือกวางเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกีบเท้า ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Rucervus schomburgki กวางขนาดกลางขนตามลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีอ่อนกว่าริมฝีปากล่างและหางด้านล่างมีสีขาว มีลักษณะเด่นคือตัวผู้มีเขามากชอบกิ่งก้านสวยงาม

จึงได้ชื่อว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยงามที่สุดในโลกมีลำตัวยาว 180 ซม. หางยาว 10 ซม. และสูงจากพื้นถึงไหล่ 100-110 ซม. ประมาณ 100-120 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็วประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มีการกระจายพันธุ์เฉพาะในที่ราบภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้น รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันด้วยการอาศัยอยู่ในทุ่งโล่งไม่สามารถหลบหนีเข้าไปในป่าทึบได้เนื่องจากกิ่งก้านของเขาพันกันยุ่งเหยิงจึงเป็นจุดอ่อนที่ถูกล่าได้ง่าย ในอดีตชาวบ้านจะล่าพวกมันโดยสวมรอยปลอมตัวผู้เพื่อล่อตัวเมียออกมา จากนั้นใช้ปืนหรือหอกยิง

คนสุดท้ายในธรรมชาติถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตในปี 2475 ที่จังหวัดกาญจนบุรี แห่งหนึ่งในจังหวัดมหาชัยสมุทรสาครเมื่อปี พ.ศ. 2481

ในปี 2534 มีรายงานว่ามีการนำข้าวสมานสดมาขายในร้านขายยาใจกลางพงสาลี และแขวงหลวงพระบางทางตอนเหนือของลาวสันนิษฐานว่าอาจมีน้ำมันหลงเหลืออยู่ในลาว แต่เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ

โดยที่ทั้งชื่อสามัญภาษาอังกฤษและชื่อวิทยาศาสตร์ของสมานตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์โรเบิร์ตเฮอร์มันน์เชมเบิร์กกงสุลอังกฤษคนแรกของราชอาณาจักรสยามที่นำน้ำมันเข้าสู่ยุโรป

ปัจจุบันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นสัตว์สงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เนื่องจากการคุ้มครองมีผลต่อซากสัตว์ด้วย

สมัน

สมัน

Stamens or fams, or sterile, or deer are ungulate mammals. Scientific name is Rucervus schomburgki.

A medium-sized deer, its body hair is dark brown. The belly is lighter in color than the lower lip and the lower tail is white. It is characterized by a very horned male who likes beautiful branches.

It is known as the most beautiful horned deer in the world. Its body is 180 cm long, 10 cm long and 100-110 cm from the shoulder, about 100-120 kg [4]. Kilometers per hour

It is distributed only in the central plains of Thailand. Also in today’s Bangkok area, living in the open field, unable to escape into the dense forest due to their tangled branches, it is a weak point that is easily hunted. In the past, villagers would hunt them in disguise of males to lure females out. Then shoot a gun or a spear.

The last person in nature was shot and killed by a police officer in 1932 in Kanchanaburi in Mahachai, Samut Sakhon Province in 1938.

In 1991, fresh saman rice was reportedly sold in pharmacies in the heart of Phongsali. And Luang Prabang Province in northern Laos, it is assumed that there may be oil remaining in Laos. But this matter is not sufficient evidence.

Both the common English name and Saman’s scientific name are in honor of Sir Robert Hermann Schemburg, the first British consul of the Kingdom of Siam to bring oil into Europe.

It is now also known as a reserved animal under the Wildlife Preservation and Protection Act 1992, because protection also affects carcasses.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

สัตว์ป่าสงวน

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง 9 ชนิดที่ระบุไว้ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรดนอหมูป่าควายป่าทรายหรือเนื้อทรายละมั่งเลียงผาและกวาง

สัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ หรืออาจสูญพันธุ์ไปแล้วจึงจำเป็นต้องมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ที่มีชีวิต

ซึ่งอาจตกไปยังต่างประเทศด้วยการซื้อขายต่อมาเมื่อสถานการณ์สัตว์ป่าในประเทศไทยเปลี่ยนไป สัตว์ป่าหลายชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ควบคู่ไปกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลการค้าสัตว์ป่าหรือการค้าสัตว์ป่า

ในรูปแบบต่างๆตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือ CITES ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญานี้ในปี พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ในปี พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 ดังนั้นเดิม มีการแก้ไขพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

สัตว์ป่าสงวน

สัตว์ป่าสงวน

Reserve wildlife refers to the nine species listed under the Wildlife Preservation and Protection Act, which are all mammals: rhino horn, wild boar, wild buffalo, sand or gazelle, antelope, chamois and deer.

Preserved wildlife is a rare, endangered species. Or it may be extinct, strict requirements are needed to protect against danger from wildlife or live animal carcasses.

This may fall overseas through subsequent trading when the wildlife situation in Thailand changes. Many wildlife species are likely endangered. At the same time, to ensure consistency with international cooperation in the supervision of wildlife trade or wildlife trade.

In accordance with the Convention on International Trade in Wildlife and Plants, or CITES, Thailand signed this Convention in 1975 and ratified it on 21 January 2018. In 1983, with international cooperation in the supervision of wildlife trade or wildlife trade. it was counted as the 80th member, therefore the Wildlife Preservation and Protection Act 1992 was amended on February 19, 1992.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ช้างเอเชีย

ลำตัวเป็นสีเทาจมูกเรียกว่าลำต้น ลำต้นของ ช้างเอเชีย มีจะงอยปากเพียงอันเดียว สิ่งนี้แตกต่างจากช้างแอฟริกันซึ่งมีจะงอยปากสองข้างและโพรงในร่างกายส่วนหน้าใหญ่กว่าช้างแอฟริกา เนื่องจากมีฮอร์โมนสมองมากกว่าดังนั้นช้างเอเชียจึงเป็นช้างที่ฉลาด พวกมันฝึกได้และเชื่องกว่าช้างแอฟริกา

ช้างเอเชีย ถ้าไม่มีงาหรืองาสั้นเรียกว่าช้างแดงในฤดูผสมพันธุ์จะดุร้ายมาก อายุครรภ์ประมาณ 18-22 เดือนคลอดทีละคน แต่บางชนิดก็มีงาสั้น ๆ เรียกว่า bnai ซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ

  1. กะหล่ำปลีงามีลำต้นขนาดใหญ่วัดได้รอบ 15 นิ้ว แต่ไม่ยาวมาก
  2. งาไหว้หรือข่ายงาขนาดโดยรอบวัดได้ประมาณ 14 นิ้ว แต่ยาวรี

ช้างเป็นสัตว์กินพืช ในฝูงมีช้างตัวเดียวอายุมากเป็นฝูง ช้างเอเชียส่วนใหญ่สูงประมาณ 2-4 เมตร (7-12 ฟุต) และน้ำหนักประมาณ 3,000-5,000 กิโลกรัม (6,500-11,000 ปอนด์) ช้างเมื่อโตเต็มที่จะกินอาหารประมาณ 200 กิโลกรัมในหนึ่งวัน

โดยปกติช้างอาศัยอยู่ในป่าเกือบทุกประเภท พวกมันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้า หรือป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ แต่ในช่วงฤดูแล้งที่มีไฟป่าอาจหนีเข้าไปในป่าที่ชื้นกว่าเช่นป่าดิบแล้งนอกจากกินพืชแล้วช้างยังจะกินขี้เถ้าหรือดินเกลือเพื่อเสริมธาตุอาหารอีกด้วยวันหนึ่งจะหมดไป ถึง 16-18 ชั่วโมงสำหรับการใช้ชีวิตและนอนหลับเพียง 3-4 ชั่วโมง นับว่าน้อยมาก

ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย

Its body is gray, its snout is called the trunk. The trunk of the Asian elephant has only one beak. This is different from the African elephant, which has two beaks and a larger frontal fossa than the African elephant. Because there are more brain hormones Therefore, Asian elephants are intelligent elephants. They are more trainable and tame than African elephants

If there is no tusks or short tusks, called the red elephant in the mating season it is very ferocious. The gestation period is about 18-22 months, giving birth one at a time. But some have short tusks, called bnai, which can be divided into two types:

  1. Sesame cabbage has a large trunk measuring around 15 inches, but not very long.
  2. Tusks Wai or the network of tusks, the surrounding size measures approximately 14 inches, but Yao Ri

Elephants are herbivores. In herd There is a very old single elephant who is the herd. Most Asian elephants are around 2-4 meters (7-12 feet) tall and weighing approximately 3,000-5,000 kilograms (6,500-11,000 pounds) .The elephants when fully grown will eat approximately 200 kilograms of food one day.

Elephants normally live in most types of forests. They are animals that adapt to the environment as well.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

เมนคูน

เมนคูน เป็นสายพันธุ์แมวที่มีลักษณะเฉพาะใหญ่ที่สุด มีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นและทักษะการล่าสัตว์ที่มีคุณค่า เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีถิ่นกำเนิดในรัฐเมนของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแมวประจำรัฐอย่างเป็นทางการ

ไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดที่แน่นอนของ Maine Raccoon และวันที่นำเข้าสู่สหรัฐอเมริกา สมมติฐานการแข่งขันมีหลายข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะที่น่าเชื่อถือที่สุดคือมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับแมวนอร์เวย์ฟอเรสต์และไซบีเรียน

สายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมในการแสดงแมวในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่การดำรงอยู่ของมันเริ่มถูกคุกคามเมื่อมีการนำสายพันธุ์ที่มีขนยาวจากต่างประเทศมาใช้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่ Maine Coon กลับตรงกันข้าม มันกลับมาอีกครั้งและวันนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา

เมนคูน เป็นแมวที่มีขนาดใหญ่และเข้ากับคนง่ายจึงมีชื่อเล่นว่า “Gentle Giant” มีลักษณะเด่นคือมีริ้วรอยที่โดดเด่นตามหน้าอกโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสื้อคลุมสองชั้นไม่เท่ากันขนยาวกว่าชุดชั้นในผ้าซาตินสีอ่อนและหางที่ยาวเป็นพวง สีของสายพันธุ์แตกต่างกันไปโดยมีเพียงสีม่วงและช็อคโกแลตที่ถูกห้ามสำหรับสายเลือด Maine Coons ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีนิสัยฉลาดและขี้เล่นมักถูกอ้างว่าเป็น “เหมือนสุนัข”

ผู้เชี่ยวชาญสังเกตเห็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในสายพันธุ์นี้รวมถึงการใช้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากเกินไปในแมวและโรคสะโพกผิดปกติ แต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงใช้วิธีการตรวจคัดกรองที่ทันสมัยเพื่อลดความถี่ จากปัญหาเหล่านี้

เมนคูน

เมนคูน
เมนคูน

The Maine Coon is the largest unique cat breed. It has outstanding physical characteristics and valuable hunting skills. It is one of the oldest natural breeds in North America, especially native to Maine of the United States, where it is the official state cat.

There is no record of the exact origin of the Maine Raccoon and the date of its import into the United States. The competitive hypothesis has many suggestions, the most reliable of which is to be closely related. With Norwegian Forest and Siberian cats

The breed gained popularity in cat shows in the late 19th century, but its existence began to be threatened when the foreign long-haired breed was introduced back in the early 20th century in the Maine Coon. contrast It made a comeback and today is one of the most popular cat breeds in the United States.

The Maine Coon is a large and sociable cat, hence the nickname “Gentle Giant”. It is characterized by distinctive wrinkles along the chest, strong bone structure, rectangular shape, unequal double coat, longer fur. A light satin bra and a long, bushy tail. The breed’s color varies, with only purple and chocolate banned for the Maine Coons pedigree, known for their intelligent and playful disposition, often cited to be. “Like a dog”

Experts have noticed recurring health problems in the breed, including overuse of angina in cats and atypical hip disease. But reputable breeders use modern screening methods to reduce their frequency. From these problems

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ม้าโพนี่

ม้าโพนี่ เป็นม้าตัวเล็ก ม้าอาจเป็นม้าที่มีความสูงประมาณไหล่หรือม้าตัวเล็กที่มีรูปร่างและอารมณ์เฉพาะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท โดยทั่วไปม้าต่ำกว่า 14.2 แฮนด์ มีหลายสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน

เมื่อเทียบกับม้าแล้วม้ามักจะแสดงจิตวิญญาณที่หนากว่าหางและเสื้อคลุมโดยรวมเช่นเดียวกับขาสั้นสัดส่วนถังกว้างกระดูกหนักคอหนาและส่วนหัวที่สั้นกว่าและมีหน้าผากที่กว้างกว่า คำว่า pony มาจากภาษาฝรั่งเศสแบบเก่าซึ่งหมายถึงลูกม้าที่ยังไม่โต แต่นี่ไม่ใช่ความหมายที่ทันสมัย ลูกม้าจะยังเด็กเมื่อโตเต็มวัย บางครั้งคนที่ไม่คุ้นเคยกับม้าอาจทำให้ลูกม้าโตสับสนกับลูกได้

บรรพบุรุษของม้าสมัยใหม่ส่วนใหญ่พัฒนาม้าตัวเล็กลงเพราะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยของม้าที่น่าอยู่เพียงเล็กน้อย สัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะและเติบโตเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆทั่วซีกโลกเหนือ

ในอดีต ม้าโพนี่ ถูกใช้ในการขับขี่และขนส่งสินค้าเป็นม้าสำหรับเด็กขี่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและต่อมาก็เป็นคู่แข่งและนักแสดงด้วยสิทธิของตนเอง ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเตนใหญ่ถ่านหินจำนวนมากถูกใช้เป็นหลุมม้าในเหมือง

ม้าโพนี่

ม้าโพนี่
ม้าโพนี่

The horse is a small horse. Depending on the context, the horse can be a shoulder-height horse or a small horse with a specific shape and temperament. In general, horses below 14.2 handlebars are of different breeds.

Compared to horses, ponies often exhibit a thicker spirit, tail and overall coat, as well as short legs, broad proportions, heavy bones, thick necks, and a shorter head and a wider forehead. Old French, which means young horses that have not yet grown. But this is not a modern meaning. The foal is young when it is fully grown. Sometimes people who are unfamiliar with horses can confuse an adult pony with a foal.

Most of the modern horse ancestors developed smaller horses because they lived in little more pleasant horse habitats. These tiny animals are unique and grow for various purposes throughout the Northern Hemisphere.

Historically, horses were used for driving and transporting goods, as children’s horses, recreational rides, and later as competitors and performers in their own right. During the Industrial Revolution, especially in Great Britain, much coal was used as horse pit in mines.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ปลาตะกรับ

ปลาตะกรับ เป็นปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาสวาย (Scatophagidae) มีลำตัวสั้น ด้านข้างแบนและกว้างมาก หัวทู่ ปากมีขนาดเล็ก หางมีลักษณะโค้งมน สีของลำตัวมีความแตกต่างกันมากอาจเป็นสีเขียวสีเทาหรือสีน้ำตาล ครึ่งบนของลำตัวมีสีเข้มกว่าและมีแถบสีเทาเข้มหรือสีดำจำนวนมากและแตกที่ด้านล่างหรือจุด จุดทั่วร่างกายดูเหมือนเสือดาว ครีบมีสีเหลืองซีดถึงเทา

ปลาตัวผู้มีหน้าผากที่ยื่นออกมามากกว่าตัวเมีย แต่ขนาดลำตัวจะเล็กกว่าเล็กน้อย ครีบหลังที่สี่ยาวที่สุดในขณะที่ครีบหลังตัวที่ 3 ของตัวเมียยาวที่สุด ครีบหลังรวมทั้งช่องท้องมีความแข็งและมีพิษเบา

เมื่อสัมผัสหรือทำให้เจ็บปวดอาจเป็นอันตรายได้ ตัวเมียบางตัวหัวแดง คุณลักษณะนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อปลามีความยาวมากกว่า 4 นิ้วและขนาดโตเต็มที่สามารถสูงถึง 38 เซนติเมตร

ปลาตะกรับ ปลาสลิดเป็นปลาทะเลที่สามารถปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในน้ำกร่อยหรือน้ำจืด พวกมันมักอาศัยอยู่ตามชายฝั่งใกล้ปากอ่าวหรือป่าชายเลน มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่ตะวันออกกลาง. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกไปยังพื้นที่โอเชียเนีย

สำหรับปลาในบางพื้นที่มีความหลากหลายของสีมากเช่นปลาบางกลุ่มมีแถบสีดำที่เห็นได้ชัดเจนจากส่วนหัว และลำตัวมีสีแดงเข้มอย่างชัดเจนถูกจัดอยู่ในชนิดย่อยที่เรียกว่า“ Red-faced stad fish”

พวกมันเป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม พวกมันสามารถกินได้ทั้งพืชน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็ก ได้รับความนิยมในฐานะเกมกีฬาและรับประทานเป็นอาหารเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในภาคใต้ นำมาปรุงเป็นต้มยำได้ แต่เวลาทานระวังฟิน

ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้สวยงามอีกด้วย โดยในการเลี้ยงปลาทูเป็นปลาที่สามารถทำความสะอาดถังได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถกินตะไคร่น้ำและสาหร่ายบางชนิดได้ แต่เป็นปลาที่มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวปัจจุบันกรมประมงสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการผสมเทียม ฤดูผสมพันธุ์คือเดือนสิงหาคม – พฤษภาคมของปีถัดไป

ปลาตะกรับ

ปลาตะกรับ

Tabaek is a type of saltwater fish. In the family of Sawai (Scatophagidae) have a short, flattened and broad body with a blunt head and a small mouth. The tail is rounded. The body color is very different

Male fish have a more protruding forehead than females. But the body size is slightly smaller The fourth dorsal fin is longest while the female’s third dorsal fin is longest. The dorsal fin, including the abdomen, are rigid and light toxic.

When touched or hurt, it can be dangerous. Some females are red-headed. This feature is especially noticeable when the fish is over 4 inches long and the mature size can reach 38 centimeters.

Gourami is a marine fish that can adapt to live in brackish or fresh water. They usually live along the coast near estuary or mangrove forests. They are widely distributed in the Middle East. Southeast Asia East Asia to the Oceania area

For fish in some areas there is a very large variety of colors, for example, some fish have a prominent black band on the head. Its body is distinctively dark red and is classified as a subspecies known as “Red-faced stad fish.”

They are fish that live together in groups. They can eat both aquatic plants and small aquatic life. It is popular as a sports game and eating as food is very popular, especially in the South. Can be cooked in tom yum But be careful when eating.

It is also popular to be raised as a beautiful aquarium fish. In the breeding of mackerel is a fish that can clean the tank very well. Because they can eat some types of moss and algae But

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ปลากราย

ปลากราย ปลาน้ำจืดในวงศ์ปลาหมอ (Notopteridae) มีปากกว้างมาก มุมปากอยู่เลยหลังตา ในผู้ใหญ่หน้าผากจะงอ ด้านหลังมีความโก่งสูง ในปลาเล็กสีจะเหมือนปลาเสือตอ แต่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเงินและมีขอบกลมใหญ่สีดำขาวที่ฐานครีบก้นตั้งแต่ 3-20 ดวงซึ่งมีจำนวนและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละตัว ขนาดเฉลี่ย 60 เซนติเมตรขนาดใหญ่สุด 1 เมตรหนักถึง 15 กิโลกรัม

พวกมันอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีกิ่งก้านค่อนข้างหนาแน่นใต้น้ำหรือพืชน้ำ พวกมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อาหารคือปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก พบในแหล่งน้ำทั้งน้ำนิ่งและแม่น้ำทั่วประเทศไทย รวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ปัจจุบันพบน้อยลงมาก

ปลากราย เป็นปลาน้ำจืดอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริโภค โดยเฉพาะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมันฝรั่งทอดหรือลูกชิ้น ราคาขายในตลาดสูง บริเวณช่องทวารหนัก เรียกว่าปลาเฟิงเป็นส่วนที่นิยมในการปรุงอาหารโดยนำไปทอดกับกระเทียมหรือทอด

แม้ว่าเนื้อจะมีกระดูกมาก แต่เป็นที่นิยมเพราะมีรสชาติอร่อย นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้วยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจเช่นในท้องร่องสวนและนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายอดทนและจะมีราคาแพงกว่าในจำนวนมาก หรือตัวที่มีสีกลายเป็นสีเผือกหรือทองคำขาวหรือในส่วนที่เป็นปลาพิการลำตัวสั้นกว่าปกติมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น “ปลาหาง” ในภาษากลาง “ปลาตอง” ในภาษาอีสาน “ปลาลิ้นหมา” ในภาษาเหนือเป็นต้น

ปลากราย

ปลากราย

Freshwater fish in the family fish. (Notopteridae) has a very wide mouth. The corner of the mouth is behind the eyes. In adults, the forehead is bent. The back has a high deflection. In small fish, the color is like a tiger fish stump. But it turns silver gray and has a large round, black and white border at the base of the anal fin from 3-20 stars, which vary in number and size for each body, average size 60 cm, maximum 1 meter, weighing 15 kg < / p>

They live in areas with relatively dense branches under water or aquatic plants. They live together in small groups, the food is fish and small aquatic animals. Found in water bodies, both still water and rivers throughout Thailand. Including in neighboring countries But nowadays it is much less common.

Fish is another type of freshwater fish that Thai people consume. Especially used as a raw material for the production of french fries or meatballs. High market selling prices Rectal area It is called fish feng, it is a very popular part of cooking, it is fried with garlic or fried.

Even though the meat has a lot of bones But it is popular because it tastes delicious. In addition to being used for food, it is also popular to be raised as an economic fish such as in ditches, gardens, and is popular to raise as a beautiful fish that is easy to raise, tolerant, and will be much more expensive. Or the body that has become taro or platinum, or in the body of a deformed fish, the body is shorter than usual, there are other names such as “fish tail” in the middle language “Pla Tong” in the Isan language “Pla Lignhma” in North Etc.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ปลาสวาย

ปลาสวาย เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก เส้นจากส่วนหัวถึงครีบหลังเป็นเส้นตรง ตาจะอยู่ที่หรือสูงกว่ามุมปากเสมอ ปากแคบกว่าปลาดุก ที่อยู่วงศ์เดียวกันลำตัวเรียวยาว แต่ป้อมสั้นในปลาขนาดใหญ่กระดูกสันหลังส่วนท้องยาว 8–9

ปลาตัวเล็กมีสีเงินหม่น ด้านข้างของลำตัวมีสีอ่อนและเข้มมีลายตามยาว ครีบมีสีอ่อนครีบหางมีแถบสีเข้มตามความยาวบนและล่าง ปลาขนาดใหญ่มีสีเทาหรือน้ำตาลเข้ม ด้านข้างลำตัวสีซีดขนาดประมาณ 50 เซนติเมตรใหญ่สุด 1.5 เมตร

ปลาสวาย พบได้ในแม่น้ำและลำคลองขนาดใหญ่ ทั่วประเทศไทยเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีการเพาะเลี้ยงมากว่า 50 ปีและขยายพันธุ์สำเร็จในปี พ.ศ. 2509 นับเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกที่กรมประมงผสมเทียม มันเป็นครั้งแรกของมันด้วย ปลาในธรรมชาติมีฤดูวางไข่ในเดือนกรกฎาคม

นิยมบริโภคปรุงสดและรมควัน ตามธรรมชาติมักพบได้มากในสวนปลาหรือตามวัดที่อยู่ติดริมน้ำโดยมีปลาเทโปบางตัวรวมฝูง และนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยเฉพาะกับปลาที่กลายเป็นปลาเผือก และจากการศึกษาล่าสุดพบว่าปลาสวายมีโอเมก้า 3 มากกว่าปลาทะเลคือ 2,570 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก 100 กรัม

ปลาสวาย

ปลาสวาย

Pangasius is a type of freshwater fish in the family Pangasius. (Pangasiidae) has a relatively small head. The line from the head to the dorsal fin is straight. The eyes are always at or higher than the corners of the mouth. The mouth is narrower than the catfish. Same family address Slender body but a short fort in large fish The abdominal spines are 8–9 long.

Small fish are dull silver. The sides of the body are light and dark with longitudinal stripes. The fins are light and the caudal fin has dark stripes along the upper and lower length. Large fish are gray or dark brown in color. The sides of the body are pale, about 50 centimeters in size, the largest 1.5 meters.

Found in rivers and large canals. All over Thailand It is an economically important species of fish that has been cultured for more than 50 years and successfully bred in 1966, it is the first aquatic animal that the Thai Department of Fisheries IVF has achieved. It was also the first of its kind. Fish in nature have a spawning season in July.

It is commonly consumed freshly cooked and smoked. In nature, it is often found abundantly in fish parks or in temples adjacent to the waterfront, with some tepos joining the herd. And popularly raised as a beautiful fish Especially with fish that have become taro. And the latest study found that Pangasius fish contains more omega-3s than marine fish, at 2,570 milligrams per 100 grams of weight.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ปลาดุก

ปลาดุก เป็นปลาน้ำจืดสกุลหนึ่งในสกุล Clarias ของวงศ์ Clariidae Clarias มาจากภาษากรีกคำว่า chlaros แปลว่า “live” แปลว่า “lives” ความจริงที่ว่าปลาชนิดนี้สามารถอาศัยอยู่บนบกหรือในสภาพที่ขาดน้ำได้

กระจายพันธุ์ในน้ำจืดและน้ำกร่อยในแหล่งน้ำของเอเชียและแอฟริกา เป็นปลาไม่มีเกล็ดลำตัวยาวและหัวแบนและแข็ง มีหนวดยาวแปดนิ้วครีบหลังและครีบก้นยาวกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ข้างหน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหลังไม่มีหนามแข็ง ไม่มีครีบไขมันครีบหางมนครีบทั้งหมดไม่ขึ้นต่อกัน

ปลาดุก สามารถหายใจและคลานขึ้นบกได้เมื่อถึงฤดูแล้ง ปลาวางไข่เป็นปลากินเนื้อโดยเฉพาะเมื่อโตเต็มที่และชอบกินปลาขนาดเล็กอื่น ๆ เป็นอาหาร รวมทั้งกินซากพืชและสัตว์ด้วยเป็นปลาที่รู้จักกันดีว่าเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่นิยมบริโภคโดยเฉพาะในเอเชีย

ปลาดุก

ปลาดุก

Catfish are a genus of freshwater fish in the Clarias genus of the Clariidae family. Clarias comes from the Greek word animal chlaros means “live” meaning “live”. That is dehydrated.

It is distributed in fresh and brackish water in water bodies of Asia and Africa. It is a fish without scales, with a long body and a flat and hard head. The tentacles are eight inches long, the dorsal fin and anal fin are half the length of the body. The beginning of the dorsal fin is ahead of the beginning animal of the ventral fin. The dorsal fin has no hard spines. No fat fins, rounded caudal fins, all fins animal are independent of each other.

Can breathe and crawl on land in the dry season. Spawning fish are omnivores, especially when they are fully grown, and prefer to eat other small fish for their food, as well as on the remains of plants and animals.It is known as an economic fish. It is especially popular in Asia.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ปลาไหล

ปลาไหล หรือ ปลาไหลบึงเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Monopterus albus อยู่ในวงศ์ปลาไหล (Synbranchidae)

ปลาไหลมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายงูตามีขนาดเล็กป่องออกมีอวัยวะช่วยหายใจที่คอหอยเส้นเลือดฝอย ซึ่งช่วยให้หายใจได้โดยไม่ต้องผ่านช่องเหงือกเหมือนปลาทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถขุดรูในดินเพื่อจำศีลในฤดูร้อน พวกมันไม่มีครีบใด ๆ ยกเว้นส่วนปลายของหางที่ยาวเหมือนไม้พาย เมื่อมันยังเด็กมีครีบอก แต่เมื่อโตขึ้นจะหายไปมีกระดูกเหงือก 3 คู่

ลำตัวลื่นมากสีของมันมักเป็นสีเหลืองทองใต้ท้องสีขาวบางตัวอาจมีกระสีน้ำตาล อย่างไรก็ตามพบว่าสีจะเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งตัวหรือสีทึมๆมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตรและใหญ่ที่สุดคือ 1.01 เมตร

ปลาไหลนาเป็นปลาไหลชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและยังมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย ซึ่งสามารถพบได้ในทุกภาคและทุกแหล่งน้ำที่พบอยู่มากมายโดยทั่วไปสำหรับในต่างประเทศนั้นพบได้กว้างมาก ตั้งแต่อเมริกากลางอเมริกาใต้แอฟริกาประเทศอื่น ๆ ในเอเชียจนถึงโอเชียเนีย เป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหารโดยกินแม้กระทั่งซากสัตว์ที่เน่าเสียมีนิสัยชอบรวมตัวกันเพื่อเป็นอาหาร

เมื่อมันยังเล็กมันจะเป็นตัวเมีย และจะกลายเป็นผู้ชายเมื่อโตขึ้น. ผสมพันธุ์เดือนมีนาคมถึงกันยายน และมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในการวางไข่คือเดือนสิงหาคมโดยมีไข่เพียงฝักเดียวที่จมอยู่ใต้น้ำไม่สัมผัสกับวัสดุใด ๆ ใต้น้ำเมื่อสัมผัสมันมีความยืดหยุ่นมาก มีลักษณะเป็นสีเหลืองสดใสเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 ซม. ไข่ที่ผสมจะมีลักษณะกลมสีเหลืองทองและไข่ที่ไม่ได้ผสมจะมีสีขาวใส ไข่ใช้เวลาฟักประมาณ 3 วัน ลูกปลาที่เพิ่งฟักออกมามีความยาว 2.5 ซม. มีถุงไข่แดง 2 ใน 3 และครีบอก เมื่ออายุได้ 5-6 วันถุงไข่แดงจะยุบลงพร้อมกับครีบอกที่จางลง และเริ่มรับประทานอาหาร

ปลาไหล

Eel or Swamp Eel is a type of freshwater fish. The scientific name is Monopterus albus in the eel family. (Synbranchidae)

Eels have a slender, snake-like shape, their eyes are small, bulging out, and have respiratory organs in the pharynx, capillaries. This allows them to breathe without going through the gill, like most fish. They can also dig holes in the soil to hibernate in summer. They do not have any fins except the tip of the long paddle-like tail. When it was young, there was a pectoral. But when they grow up they will disappear. They have 3 pairs of gum bones.


Its body is very smooth, its color is usually golden yellow under the belly white, some may have brown freckles. However, it was found that the color turned to a full gold or dull, about 60 centimeters long and the largest at 1.01 meters.

Na eel is the most common type of eel in Thailand and is also the largest in size. Which can be found in every region and in all water sources that are found in many countries, generally for foreign countries is very wide. From Central America, South America, Africa, other Asian countries to Oceania. It is a carnivorous fish that eats even rotten carcasses, has a habit of gathering together for food.

When it’s young, it’s a female. And will become a man when he grows up Mating from March to September. And the most abundant in laying is August, with only one egg submerged in water, not exposed to any material underwater when touched, it is very resilient. They are bright yellow, about 0.3 cm in diameter. Mixed eggs are round, golden yellow, and unmixed eggs are clear white. Eggs hatch for about 3 days. The newly hatched fry are 2.5 cm long, have two thirds of yolk sacs and pectoral fins. At 5-6 days of age, the yolk sac collapses with the fading pectoral. And start eating.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google