กวาง

กวาง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับกีบคู่ (อันดับย่อยสัตว์เคี้ยวเอื้อง) อยู่ในวงศ์ Cervidae มีขนหยาบยาวสีน้ำตาล ตัวเมียมีเขาปีละครั้งตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขาเขาแข็งไม่กลวงเป็นเกลียวบางตัวสามารถแตกกิ่งก้านได้มากเหมือนกิ่งไม้ ไม่มีถุงน้ำดีชอบอยู่คนเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์กินใบไม้อ่อนและหญ้าอ่อน

จากการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์ตระกูลกวางและกวางซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่คล้ายคลึงกันพบว่ามีหลายชนิดที่มีลักษณะวิวัฒนาการร่วมกัน ได้แก่ กวางและกลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่ต่างกัน อาจมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันหากสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยมีความคล้ายคลึง

ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเลี้ยงในสวนสัตว์แต่ละกลุ่มประชากรในถิ่นที่อยู่แต่ละแห่งมีสภาพระบบนิเวศที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นชนิดอื่นซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน

กวางมีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ยังมีการล่าเพื่อเป็นอาหาร การใช้หนังทำเสื้อผ้าต่อมามีการนำกวางมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อสัตว์ มันเป็นเกมกีฬาของชนชั้นสูงและได้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกวางหรือฟาร์มกวาง

กวาง

Deer are mammals in the double hoofed ranks. (Ruminant sub-rank) belonging to the family Cervidae.

It has a long, coarse brown coat. Horned male Turn him once a year The female is smaller and has no horns, the horns are solid, not hollow, threaded, some can branch very like a tree branch. No gallbladder Prefers to live alone, except for mating season, eats young leaves and young grass.

From studying the evolution of animals, the deer family and the deer Which is a similar ruminant It was found that there are several species with a coexistence of evolutionary characteristics, namely deer and group that have different habitats. May have a similar external appearance If the ecological environment of the habitat is similar.

Which is under the condition of raising in each zoo Each population group in a habitat has different ecological conditions. May be a different kind Which has different characteristics

Deer have long played an important role in human life. Since the time when there was a hunt for food. Using leather to make garments Later, deer were introduced as pets for meat consumption. It is an aristocratic sport game and it has evolved into a deer farming industry or a deer farm.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ลิ่น

ลิ่น หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็น pangolin หรือไม้เนื้ออ่อนจัดใน phylum สัตว์กับแกนกระดูกสันหลัง Mammals ในการจัดอันดับ Pholidota เป็นสัตว์ที่มีเพียงครอบครัวเดียวคือ Manidae และครอบครัวหนึ่งคือ Manis

Pangolin เป็นสัตว์ที่คล้ายกับ Armadillo หรือ Cingulata ซึ่งพบได้ในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ในขณะที่ pangolin สามารถพบได้ในเอเชียและแอฟริกา

pangolin ทุกอันมีส่วนยาว มีปากเล็กดูเหมือนรูเล็ก ๆ ไม่มีฟัน กินอาหารโดยใช้ลิ้นยาวและน้ำลายเหนียว ผู้ที่กินแมลงบนพื้นดินเช่นมดและปลวกหรือหนอนขนาดเล็ก และร่างกายถูกปกคลุมด้วยเกล็ดเช่นสัตว์เลื้อยคลานทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันตัวเองเมื่อถูกโจมตี pangolin จะลดร่างกายเป็นวงกลม ในขณะที่ท้องไม่มีเกล็ดซึ่งจะถูกโจมตีได้ง่าย

pangolin มีเล็บที่แหลมและยาว ใช้สำหรับขุดดินหาอาหารและขุดโพรงเพื่อใช้ชีวิตและพักผ่อนและปีนต้นไม้เป็นสัตว์มีชีวิตในตอนกลางคืน

เขี้ยวให้กำเนิดลูกสุกรครั้งละ 1-2 ตัว พวกเขาตั้งครรภ์ 130 วัน เมื่อเกิดความเจ็บปวดจะเกิดขึ้น และจะเกาะอยู่กับแม่ที่โคนหางซึ่งตัวอ่อนยังคงไม่มีเกล็ดแข็งแบบเดียวกับตัวอ่อนวัยผู้ใหญ่ แต่จะค่อยๆแข็งตัวขึ้นเมื่อโตขึ้น

ลิ่น

ลิ่น

The pangolin or the soft or popularly known as the pangolin or the softwood arranged in the animal phylum with spinal axis Mammals In the Pholidota ranking is an animal that has only one family is Manidae and one family is Manis.

Pangolin is an animal similar to Armadillo or Cingulata, which is found in North America and South America. While the pangolin can be found in Asia and Africa

Every pangolin has a long section. Have a small mouth Looks like small holes, no teeth. Eat food by using long tongue and sticky saliva. Flickers eat ground insects such as ants and termites or small worms. And the body is covered in scales like reptiles Act like armor for self-defense When attacked, the pangolin will reduce the body in a circle. While the stomach does not have scales Which will be easily attacked

The pangolin has sharp and long nails. Used for digging the ground, finding food and dig burrows for living and resting, and climbing trees as a living animal at night.

The pangs give birth in 1-2 pigs at a time. They are pregnant for 130 days. When born, the pangs have scales on their birth. And will cling to the mother at the base of the tail The young pangolin still does not have the same solid scales as the adult pangolin but will gradually become harder as the growth.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ชะนี

ชะนี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์ โดยการอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่มีภรรยาคนเดียวตลอดชีวิต (อายุขัยเฉลี่ยคือ 25-30 ปีโดยมีชะนีหญิงรับเด็กสูงสุด 5 คนตลอดอายุขัย) แต่อาศัยอยู่ในฝูงที่ 2- 5 สมาชิก ชะนีมีแขนและมือที่แข็งแรงและยาว ใช้สำหรับแขวนต้นไม้อย่างชำนาญจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง อาหารหลักของชะนีคือส่วนต่าง ๆ ของพืชเช่นใบไม้ผลไม้และดอกไม้

แต่อาจกินสัตว์ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มโปรตีนโดยปกติชะนีอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงเกือบทั้งหมด ลงมาที่พื้นเพื่อดื่มน้ำหรืออย่างอื่นโดยทั่วไปชะนีดื่มน้ำโดยการขุดเซาะโพรงหรือเลียใบไม้

ชะนีเป็นสัตว์ที่มนุษย์รู้จักเพราะเสียงร้องดังและดังมาก มีหลายโทนและหลายระดับ สำหรับการสื่อสารซึ่งแต่ละสายพันธุ์ร้องเพลงแตกต่างกันชะนีตะโกน “หญิงและชาย” เช่นเดียวกับหญิงและชาย ดังนั้นบริบททางสังคมไทยที่มักถูกเปรียบเทียบกับคำอื่น ๆ เป็นคำพูดประชดประชัน

เสียดสีหรือดูถูกเหยียดหยามคำว่า “ชะนี” หมายถึงคำสแลงหมายถึงผู้หญิงที่มีการเคลื่อนไหวของม้าที่ไม่ดีซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากนิทานพื้นบ้านไทย “Chanthagrope” ซึ่งนางโมราส่งพระไปปล้นป่า สามีจันทบุรี จากนั้นก็ถูกล้นโดยอินทรากลายเป็นชะนีเรียกสามี

ชะนี

ชะนี

Most gibbons live in abundant rainforests. By being together in a family with a single wife for the rest of life (The average life span is 25-30 years, with the female gibbons receiving a maximum of 5 children throughout the life expectancy), but live in a herd of 2-5 members. Gibbons have long and strong arms and hands. Used for skillfully hanging a tree from one tree to another. The main gibbons’ diet is parts of plants such as leaves, fruit, and flowers.

But may eat small animals to increase protein Normally, Gibbons live almost all on tall trees. Coming down to the ground just to drink water or something else Normally, gibbons drink water by gouging out the hollows or licking on the leaves.

Gibbons are animals that humans recognize as There is a high and very loud singing voice. There are many tones and many different levels. For communicating In which each species sings differently The gibbons shout “female and male” as well as females and males. Therefore, Thai social contexts that are often compared to other words are sarcastic.

Sarcastic or abusive, indirectly took the word “Gibbons” as a slang term meaning A woman with a bad horse’s movement Which originated from the Thai folk tale “Chanthagrope” in which Mrs.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ตุ๊ดตู่

ตุ๊ดตู่ เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งในตระกูล Varanidae (Varanidae) ที่มีรูปร่างเหมือนสัตว์ร้าย (V. salvator) ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกัน เมื่อมีขนาดเล็กจากปลายปากถึงคอจะมีสีส้มหรือสีแดงเข้ม เมื่อโตขึ้นสีจะจางลง มีเส้นสีดำจากขอบตาถึงคอลำตัวมีขวานสีเหลืองจากคอถึงหาง เป็นสัตว์ที่เชื่องช้าไม่ค่อยออกไปหาเลี้ยงชีพห่างไกลจากความเป็นอยู่เมื่อหิวจึงจะหาอาหารจากนั้นกลับไปนอนตามปกติ วางไข่ครั้งละ 23 ฟองระยะฟักไข่ 203–230 วัน

ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่เล็กที่สุดในตระกูลนี้ที่พบในประเทศไทย เป็นสัตว์ที่ปลอดสารพิษขนาดเต็มอยู่ที่ 50–125 เซนติเมตรเท่านั้น ชื่อสามัญในภาษาอังกฤษและชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Andrei Marie Konstantin Meryl ชาวฝรั่งเศสสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์ที่ขี้อายมักจะอาศัยอยู่ในโพรงของต้นไม้จนกว่าจะกล่าวถึงในสุภาษิตที่ว่า

ในประเทศไทยพบได้จากกาญจนบุรีถึงคอคอดกระในภาคใต้ และพบจนกระทั่งมาเลเซียและอินโดนีเซียอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูงหรือป่าชายเลนกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารปูและสามารถกินสัตว์อื่น ๆ เช่นหอยแมลงแมลงปลากบและสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก

โดยรวมแล้วสัตว์มีข้อมูลทางวิชาการน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นในตระกูลเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย

(ดูตารางโดยนักวิทยาศาสตร์บางประเภท V. d. Heteropholis เป็นคำพ้องความหมายของ V. d. Dumerilii) สถานะทางกฎหมายในประเทศไทยเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535

ตุ๊ดตู่

ตุ๊ดตู่

Toot is a species of reptile in the family of Varanidae (Varanidae) with a general shape like a bad (V. salvator), which is an animal in the same family. When small, from the tip of the mouth to the neck, there will be an orange or dark red color. When grown, the color will fade.

Considered as the smallest animal in this family found in Thailand. Is a non-toxic animal The full size is 50–125 centimeters only. The common name in English and the scientific name was established in honor of Andrei Marie Konstantin Meryl, a French reptile and amphibian. Is a shy animal Often living in the hollows of trees Until it is mentioned in the proverb necklace that

In Thailand, it can be found from Kanchanaburi to the Kra Isthmus in the south. And found until Malaysia and Indonesia Live in forests with high humidity or mangrove forests Eat especially crab food and can eat other animals such as molluscs, insects, fish, frogs and small rodents.

Overall, the animals have very little academic information when compared to other animals in the same family. By dividing into 2 subtypes

(See the table by some scientists. Type V. d. Heteropholis is a synonym of V. d. Dumerilii.) The legal status in Thailand is a protected animal under the Wildlife Preservation and Protection Act 1992.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

กระซู่

กระซู่ แรดสุมาตราหรือแรดขนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นนำของแรด แรดสุมาตราเป็นแรดที่เล็กที่สุดในโลก และเป็นแรดตัวเดียวในสกุล Dicerorhinus ที่ยังคงรักษาสายพันธุ์

จนถึงปัจจุบันด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขาเขาทั้งสองเช่นแรดแอฟริกาแตรจะไม่ตั้งเหมือนแรดชวา ด้านหน้าของฮอร์นนั้นใหญ่กว่าด้านหลังของฮอร์นโดยทั่วไปมีความยาว 15-25 ซม. ร่างกายมีขนหยาบและถูกปกคลุมไปด้วยขนยาว เมื่อโตเต็มที่ความสูง 120–145 ซม. ไหล่ยาว 250 ซม. และหนัก 500-800 กก.

แรดสุมาตราอาศัยอยู่ในป่าฝนหนองน้ำและป่าเมฆในอินเดียภูฏานบังคลาเทศพม่าลาวไทยมาเลเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและจีนโดยเฉพาะในมณฑลเสฉวน

ตอนนี้สุมาตราถูกคุกคามถึงจุดวิกฤติ มีเพียงหกสังคมของประชากรในป่า สุมาตรามีสี่แหล่ง แหล่งหนึ่งในเกาะบอร์เนียวและอีกแหล่งในมาเลเซียตะวันตกจำนวนของแรดสุมาตรานั้นยากที่จะประเมินเพราะมันเป็นสัตว์เดียวดายที่มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง

แต่คาดว่าจะน้อยกว่า 100 สาเหตุแรกของการลดลงของประชากรคือการล่าสัตว์ซึ่งมีคุณค่ามากในการแพทย์แผนจีนขายสูงถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมในตลาดมืด นอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามต่อที่อยู่อาศัยจากอุตสาหกรรมป่าไม้และเกษตรกรรม

กระซู่

กระซู่

Sumatran rhinoceros or fur rhinoceros is the leading mammal of the rhinoceros. Sumatra rhinos are the smallest rhinos in the world. And is the only rhino in the genus Dicerorhinus that still maintains the species

To date, with his distinctive qualities, they are both African rhinos, horns are not set like Java rhinos. The front of the horn is bigger than the back of a horn, generally 15-25 cm in length. The body has coarse hair and is covered with long hair. When fully grown, height is 120–145 cm, shoulder length 250 cm and weighs 500-800 kg.

Sumatra rhinos live in rainforests, swamps and cloud forests in India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Malaysia, Indonesia and China, especially in Sichuan province.

Now Sumatra has been threatened to a critical point. There are only six societies of forest population. Sumatra has four sources. One source in Borneo and another in Western Malaysia, the number of Sumatra rhinos is difficult to assess because it is a solitary animal that is widely spread.

But it is expected to be less than 100. The first reason for the decline in the population is hunting, which is very valuable in traditional Chinese medicine, selling as high as US $ 30,000 per kilogram in the black market. There are also threats to habitat from industry, forestry and agriculture.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

นกกาเหว่า

นกกาเหว่า เป็นนกกาเหว่าที่มีขนาดใหญ่ยาว 39-46 เซนติเมตรรวมถึงหางยาว 190-327 กรัม สายพันธุ์ตัวผู้มีสีดำน้ำเงินมันวาว มีปากสีเขียวอมเทาสีซีดไอริสเป็นสีแดงเข้มมีขาและเท้าสีเทา

พันธุ์เพศเมียมีสีน้ำตาลที่ด้านบนของหัวมีรูปแบบสีแดงบนหัวด้านหลังของตะโพกและปีกมีสีน้ำตาลมีจุดสีขาวหรือสีเหลือง ท้องเป็นสีขาวมีหลายลวดลาย สายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ แตกต่างกันไปตามสีและขนาดลูกไก่ด้านบนเป็นเหมือนผู้ชายและจะงอยปากสีดำ

นกจะร้องเพลงได้ดีในช่วงฤดูผสมพันธุ์ (มีนาคมถึงสิงหาคมในเอเชียใต้) มีหลายเสียงร้อง เสียงที่คุ้นเคยของตัวผู้คือ กาเหว่า คริคริ แต่เสียงร้องนั้นต่างออกไป

นกมีรูปแบบของสลัดขนนกซึ่งแตกต่างจากนกกาเหว่า ปรสิตชนิดอื่นกำลังสลับขนนกหลัก (P9-7-5-10-8-6) และปลดแกนในตามลำดับ (1-2-3-4)

บางครั้งก็เข้าใจผิดว่ามีนกกาเหว่า 2 แบบนกกาเหว่าสีดำและลายนกกาเหว่า นี่เป็นเพราะผู้ชายเป็นสีดำ และตัวเมียก็มีลวดลายสีน้ำตาลและก็มีเสียงร้องต่างกัน แต่ความจริงก็คือผู้หญิงที่แตกต่างกัน

นกกาเหว่า

The cuckoo is a large cuckoo, 39-46 centimeters long, including a 190-327 grams long tail. The male species is shiny black and blue. Has a grayish green mouth, pale iris is a dark red, has gray legs and feet.

Female breeds are brown on the top of the head, have a red pattern on the head, the back of the rump and the wings are brown, with white or yellow spots. The stomach is white, there are many patterns. Other subspecies vary by color and size. The top chicks are like males and have a black beak.

The birds sing well during the breeding season. (March to August in South Asia) with many vocals The familiar voice of the male is the Cuckoo Chris. But the cry is different.

Birds have a form of feather salad, which is different from cuckoo. Other types of parasites are alternating main feathers. (P9-7-5-10-8-6) and release the inner core respectively (1-2-3-4)

Sometimes mistaken for 2 types of cuckoo, black cuckoo and cuckoo pattern. This is because men are black. And the female has a brown pattern and there are different voices But the truth is that women are different.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

นกเค้าแมว

นกเค้าแมว หรือ นกฮูก เป็นนกที่มีรูปล่างใบหน้าคล้ายแมว อันเป็นที่มาของชื่อหรือสามัญ และชอบหาจับสัตว์ตัวเล็กๆ มากินเป็นอาหาร อย่างเช่น หนู ค้างคาว งู หรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ทั้งสัตว์

ในน้ำและสัตว์บนบกที่ตัวเล็ก ในขณะที่สัตว์บางชนิดที่มี ขนาดตัวใหญ่อาจจะจับปู หรือปลามากินแทนด้วย ซึ่งจัดเป็นนักล่าเหยื่อที่จำพวกหนึ่งที่เหมือนเหยี่ยว อินทรี หรือแร้ง ที่มาหากินในตอนกลางวัน ส่วนมากนกเค้าแมวมักจะออกหากินตอนมืดค่ำ แล้วยังให้มีเล็บที่โค้งแหลมละยังมีปากที่งุ้มแหลมสำหรับหาจับสัตว์กินได้อย่างสบาย

เหตุที่หากินในตอนมืดๆ เพราะเป็นนกเค้าเเมวที่เป็นนกที่ๆอาจจะสู้กับนกนักล่าเหยื่อใน เวลาตอนกลางวัน อย่าง เหยี่ยวหรือนกอินทรี อีกทั้งบางครั้งยังถูกนกที่ๆมีขนาดตัวที่เล็กกว่า เช่นนกเอี้ยงหรือนกกิ้งโครงที่ไล่จิกตีอีกด้วย ต่อเนื่องมาจากเป็นสัตว์ที่หาออกกินในตอนมืดๆ และจึงมีดวงตาที่โตกว่าเหยี่ยว

มีดวงตาที่อยู่บนด้านหน้าที่คล้ายใบหน้าที่เหมือนมนุษย์หรือพวกสัตว์ตระกูลแมว ที่ยังหัวหมุนได้ๆเกือบรอบตัว เกือบจะถึง 270 องศา เนื่องมาจากมีกระดูกสันหลังตรงๆคอ 14 ชั้น ซึ่งมาจากสัตว์บางชนิดหนึ่งใด ๆ ในโลกนี้ และยังมีหูของนกเค้าแมวที่มีความไวมากที่เป็นพิเศษที่ใช้สำหรับไว้ฟังเสียงในเวลาตอนออกล่าอาหารตอนกลางคืน

ส่วนมากจะหาเหยื่อ ที่มีขนปีกอ่อนนุ่ม ที่บินได้เบาแล้วเงียบเพื่อที่จะไม่ให้เหยื่อรู้ตัว ละยังมีประสาทตาที่ๆสามารถมองเห็นได้ดีกว่า มนุษย์มากกว่า 100 เปอร์เซ็น ปกติแล้วตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ตัวเมียเป็นตัวที่กกไข่ ตัวผู้จะไม่กกไข่ ที่มักจะพบ ก้อนที่สำรอกคายออกทิ้งลงมาบนพื้น

นกเค้าแมว

The owl or owl is a bird with a lower face, like a cat. Which is the origin of the name or common And like to find and catch small animals To eat for food such as rats, bats, snakes or various reptiles Whole animal

In the water and small land animals While some animals that have Large size may catch crabs. Or fish to eat instead Which is a hunter of prey like eagles or vultures that earn a living during the day Most owls tend to make a living at dusk. Then also have sharp nails and sharp mouths for easy hunting.

The reason for living in dark places Because it is a bird that is a bird that may fight with birds of prey in Daytime like hawks or eagles Also sometimes the birds that are smaller in size Such as the birds or starlings that chase after pinching Continuing to be an animal that eats out in the dark. And therefore has eyes that are older than a hawk.

There are eyes on the front that resemble human faces or cats. The head swings almost around 270 degrees because of its 14 straight necks, which come from any animal in this world, and also the very sensitive owl that is used. For listening to the sounds when hunting for food at night.

Most will find prey With soft wing feathers That flies lightly and quietly so as not to let the victim realize And also have optic nerves that can be seen better Humans are more than 100 percent. Usually females are larger than males. The female is the one who incubates the egg. Males will not incubate the eggs that often find lumps that eject, spit out onto the ground.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ไดโนเสา

ไดโนเสา (DINOSAUR) เป็นสัตว์ที่มีขนาดลำตัว และ ลักษณะที่ใหญ่และเป็นสัตว์ที่มีลักษณะผิวหนังคล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลาน คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่ความเป็นจริงไดโนเสาร์

เป็นสัตว์ที่ทีลักษณะพิเศษที่ คล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีก เช่น นกที่มีขนาดใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า ร้อยล้านปี ซึ่งเคยครองระบบนิเวศในมหายุคมีโซโซอิก เป็นเวลานานถึง 175 ล้านปี ก่อนจะสูญพันธุ์ ไปเมื่อ 75 ล้านปีที่แล้ว

ถึงแม้ว่าไดโนเสาร์จะได้สูญพันธุ์ ไปหลายล้านปีแล้ว แต่ชื่อคำที่เรียกว่า ไดโนเสาร์ ก็ยังเป็นที่รู้จักกับผู้คนทั้งหลายทั่วโลก อย่างแพร่หลาย

เป็นเพราะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่ได้สูญพันธุ์ไปหลายล้านปีแล้วสัตว์ชนิดนี้จึงเต็มไปด้วย ปริศนา ที่รอให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกได้ศึกษา และเรียนรู้ ค้นคว้า ซากดึกดำบรรพ์ ต่อไป.

ไดโนเสา

ไดโนเสา

Dinosaur (DINOSAUR) is a body and large body and skin that is similar to a reptile. Most people tend to misunderstand that Dinosaurs are creatures but reality dinosaurs.

It is a special feature that Similar to the reptile and wings rat, such as large birds More than a hundred million years old, which had dominated the Mesozoic ecosystem for 175 million years before it became extinct 75 million years ago.

Although the dinosaurs became extinct For millions of years But the name of the word dinosaur is still known to people all over the world Widely Because dinosaurs have been extinct for millions of years, they are full of mysteries waiting for scientists from all over the world to continue to study and learn about fossils.Although

the dinosaurs have been extinct for millions of years But the word dinosaur is still widely known This may be because the dinosaurs are considered as one type of animal. Which is full of many mysteries and miracles

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

กระทิง

วัว กระทิง ขนสีน้ำตาลเข้มหรือขนสีดำขาของสี่สีนั้นเป็นสีขาวเหมือนสวมถุงเท้า ความยาวหัว – ลำตัว 2.5-3.3 เมตรความยาวหาง 0.7-1.05 เมตรสูงไหล่ 1.65-2.2 เมตรมีทั้งตัวผู้และตัวเมียหน้าผากที่ยื่นออกมาเป็นสีเหลืองอ่อน ร่างกายมีอายุมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์และหนักกว่าผู้หญิง ด้านหลังของคอเป็นส่วนที่ยื่นออกมาสูงซึ่งเกิดจากกระดูกสันหลังที่ยื่นออกมา

ขนเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลดำ ยกเว้นหน้าผากและครึ่งล่างของ 4 ขาเป็นสีขาวเทาหรือเหลืองเหมือนทองเรียกว่า “ด้านหน้า” ขาทั้ง 4 ข้างจากหัวเข่าลงมาถึงกีบมีสีขาวเทาหรือเหลืองทองทำให้ดูเหมือนสวมถุงเท้าสีขนของกระทิงบนหน้าผากและถุงเท้าเกิดจากคราบน้ำมันในเหงื่อซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์ตัวนี้ คอสั้นและมีความยาว (เหนียง) ห้อยลงมาจากใต้คอ เขามีสีเขียวเข้มปลายของเขามีสีสดใส ฐานของเขามีรอยย่นซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอายุของเขา

วัวตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ลูกหลานจะมีสีน้ำตาลแดงเหมือนสีของขนที่เห่า มีเส้นสีดำพาดไปด้านหลังวัวกระทิงตัวเล็กไม่มีถุงเท้าเหมือนกระทิงตัวใหญ่ เพศผู้มีน้ำหนักมากกว่าเพศเมียมีการกระจายพันธุ์ในภาคใต้ของจีนอินเดียภูฏานเนปาลพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเวียดนามมาเลเซียแบ่งเป็น 6 สายพันธุ์ (1 สูญพันธุ์ไปแล้ว)

กระทิง

Bison is hoofed. Dark brown to black hair. The legs of the four colors are white like wearing socks. Head-body length 2.5-3.3 meters, tail length 0.7-1.05 meters, shoulder height 1.65-2.2 meters. There are both male and female protruding forehead. Coming out light yellow The body is older than 25 percent and is heavier than women. The back of the neck is a high protrusion, which is due to the protruding spine.

Hairs are black or brownish black. Except the forehead and the lower half of the 4 legs are white, gray or yellow like gold, called “front”. All 4 legs from the knees down to the hoof are white, gray or golden yellow, making it look like wearing a bull’s colored socks on the forehead and Socks are caused by oil stains in sweat, which are the characteristics of this animal. The neck is short and long (wattle) hanging from under the neck. He has a dark green color. His tip is bright. His base has wrinkles, which will increase with his age.

The bull is larger than the female. The offspring will have a reddish-brown color, like the color of the bark that barks. With a black line across the back, a small bison without socks like a big bull Males weighing more than females are distributed in southern China, India, Bhutan, Nepal, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Vietnam, Malaysia, divided into 6 species (1 already extinct).

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

เลียง ผา

เลียง ผา นั้นคล้ายกับกวาง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดเรียงในชื่อครอบครัวเดียวกัน (ซึ่งข้อมูลบางส่วนยังคงอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน) แต่เลียงผามีขนาดใหญ่กว่าดูเหมือนว่าแพะ แต่มีหน้ายาวอีกต่อไปมีร่างกายสั้น แต่ขายาวหญิงมีขนาดเล็กกว่าผู้ชาย . เขามีทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขาเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี

ลักษณะของกะโหลกเมื่อเทียบกับกวางที่มีหัวกะโหลกโค้ง เลียงผามีหัวกะโหลกแบน ขนบนร่างกายจะแตกต่างกันไปตามอายุสภาพแวดล้อม

และสปีชี่มีขนหยาบและไม่ 2 ชั้นเหมือนกวาง ใต้ตานั้นมีต่อมน้ำมันที่ใช้ถูบนต้นไม้หรือหินเพื่อประกาศอาณาเขต พบกระจายอย่างกว้างขวางจากเอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินโดนีเซียไปยังเอเชียตะวันออกเช่นจีน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น

มักจะอยู่บนหน้าผาหรือภูเขาสูงหรือหมู่เกาะกลางทะเลที่มีความสามารถในการปีนสูงชันและคล่องแคล่วซึ่งสามารถเร่งความเร็วได้สูงถึง 1,000 เมตรในเวลาเพียง 15 นาที

เลียง ผา

เลียง ผา
เลียง ผา

The chamois is similar to a deer. Which was previously arranged in the same family name (In which some data are still in the same currency) but the chamois is larger, it looks like a goat But with a longer face and shorter body But female legs are smaller than men. He has both male and female. He keeps growing every year.

Characteristics of skulls compared to deer with curved skulls The chamois has a flat skull. Body hair will vary with age, environment,climbing ability which can accelerate up to 1,000 meters in just 15 minutes.

and the species is coarse and not 2 layers like deer. Under the eyes there are oil glands that are used to rub on trees or rocks to announce territory. Found widely distributed from South Asia, Southeast Asia, Indonesia to East Asia such as China, Taiwan, Japan.

Usually on a cliff or a high mountain or an archipelago of sea with steep and agile climbing ability which can accelerate up to 1,000 meters in just 15 minutes.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google