สายวิวัฒนาการ

สายวิวัฒนาการ สัตว์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งสัตว์ทุกชนิดมีบรรพบุรุษร่วมกัน สัตว์เป็น “พี่น้อง” กับ Coano Flaggellata ซึ่งประกอบเป็นโคอาโนซัวสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่ ฟองน้ำเทโนโฟรานาดาเรียและพลาโซซัวโดยขาดความสมมาตรด้านข้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่น่าสงสัย พี่น้องของสัตว์อื่น ๆ ทั้งหมดอาจเป็นฟองน้ำหรือเทโนโฟร่า โดยที่ทั้งคู่ขาดยีน Hox ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

ยีนเหล่านี้พบในพลาโซซัว กลุ่มยีน 6,331 ทั้งหมดพบได้บ่อยในสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดซึ่งได้รับการระบุชนิด สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษร่วมเดียวกันซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 650 ล้านปีก่อนในยุคก่อนแคมเบรียน 25 ยีนเหล่านี้เป็นกลุ่มยืนกลางซึ่งพบได้เฉพาะใน 8 กลุ่มจาก 25 กลุ่มสัตว์เหล่านี้ ของสายส่ง WNT

สายวิวัฒนาการ และ TGF-Beta นี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทำให้พวกมันมีรูปแบบของระบบแกนของร่างกาย (ในรูปแบบสามมิติ) และอีกเจ็ดปัจจัยในการถอดความ รวมถึงโปรตีนโฮโมโดเมนที่มีบทบาทในการควบคุมการเจริญเติบโต

Phylogenetic สิ่งนี้ (ข้อมูลจำเพาะของสายหลัก) บ่งชี้จำนวนโดยประมาณของหลายล้านปีที่ไฟโลจิเนสแยกออกจากกัน

สายวิวัฒนาการ

Animals are a single ethnic group. In other words, all animals share a common ancestor. Animals are “brothers and sisters” with the Coano Flaggellata. Which make up the koanosua The earliest animals were the sponges, tenophora, nadaria and placosua, with a lack of lateral symmetry.

The relationship between these animals is still questionable. All the brothers and sisters of all other animals may be sponges or tenofora. Where both of them lack Hox genes Which is important for the growth of the physical plan

These genes are found in placosua. All 6,331 gene groups are common in all living animals for which species have been identified. This may have arisen from the same common ancestor that lived 650 million years ago in the pre-cambrian era. 25 of these genes are the central standing group, found only in eight of these 25 animal groups. Of the WNT transmission line

And TGF-Beta This could be what makes animals into multicellular organisms, giving them patterns to the body’s axis system (in three dimensions) and seven more as transcription factors. Including homo-domain proteins that play a role in the regulation of growth

Phylogenetic This (mainline specifics) indicates the estimated number of millions of years that the phylogenes are separate from.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

โลมาสีชมพู

โลมาสีชมพู โดยปกติแล้วเมื่อพูดถึงปลาโลมาเราจะคุ้นเคยกับปลาโลมาสายพันธุ์ต่างๆ ด้วยลำตัวสีเทาเข้มส่วนใหญ่ แต่ถ้าพูดถึงปลาโลมาที่มีลำตัวสีชมพูเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่รู้จักหรือเคยเห็นอย่างแน่นอน

โลมาสีชมพู หรือชื่อจริงว่าโลมาหลังค่อมเป็นโลมาพันธุ์หายากมากและอยู่ในระยะใกล้มาก พวกมันอาศัยอยู่ในทะเลเท่านั้น

(บางทีก็สับสนกับโลมาสีชมพูของอเมซอนรวมทั้งโลมาแยงซีซึ่งเป็นปลาโลมาน้ำจืดสายพันธุ์หนึ่ง)

มีหลายสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือชายฝั่งที่มีน้ำตื้น ซึ่งจะมีความลึกไม่เกิน 20 เมตรในพื้นที่อินโด – แปซิฟิกรวมทั้งอ่าวรีพัลส์เบย์ในฮ่องกง

ในบางพื้นที่ของประเทศไทยสามารถพบโลมาสีชมพู โดยเฉพาะบริเวณหาดขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เพียงเท่านั้นยังพบโลมาสีชมพูในทะเลสาบหลุยเซียน่าสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2558 จึงไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์เดียวกันหรือไม่

โลมาสีชมพู

โลมาสีชมพู

Usually, when talking about dolphins, we are familiar with different species of dolphins. With a dark gray body Most But if talking about dolphins that have a pink body It is believed that many people should certainly not know or have seen.

Pink dolphin or its real name That the dolphin humped back It is a very rare species of dolphins and is in the very close range. They live only in the sea.

(Sometimes confused with the pink dolphins of the Amazon Including the dolphins of the Yangtze Which is a species of freshwater dolphins)

There are many places where they live. But the most common is the shoreline with shallow water. and is in the very close range Which will be no more than 20 meters deep in the Indo-Pacific area Including Repulse Bay in Hong Kong

In parts of Thailand, pink dolphins can be found. Especially around Khanom Beach Nakhon Si Thammarat Province Not only that, a pink dolphin was also encountered in a lake in Louisiana, USA, in 2015, so it’s unsure if they are the same species.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ช้าง

ช้าง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Elephantidae ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันสามชนิด ได้แก่ ช้างแอฟริกาและช้างป่าแอฟริกัน และวงศ์ช้างเอเชีย Elephantidae เป็นวงศ์เดียวที่ไม่สูญพันธุ์ในอันดับ Proboscidea สมาชิกที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นมาสโตดอน (mastodon) ยังมีกลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายกลุ่ม

รวมทั้งช้างแมมมอ ธ และงาตรงช้างแอฟริกันมีหูที่ใหญ่กว่าและหลังเว้า ช้างเอเชียมีหูที่เล็กกว่าและมีส่วนหลังที่นูนหรือแบน ลักษณะเด่นของช้างทุกตัวคือมีลำตัวยาวหูกางใหญ่ขาใหญ่และผิวหนา แต่บอบบาง Proboscis ที่ใช้ในการหายใจหยิบอาหารและน้ำเข้ามาขว้างและจับงาที่ดัดแปลงมาจากฟันที่ถูกตัด

ใช้เป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายสิ่งของและขุดดิน ใบหูขนาดใหญ่ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย รวมทั้งใช้ในการสื่อสารขาใหญ่เหมือนเสารับน้ำหนัก ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

ช้าง มีกระจายอยู่ทั่วแอฟริกาตอนใต้ของซาฮารา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบได้ในแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลาย ได้แก่ ทุ่งหญ้าสะวันนาป่าไม้ทะเลทรายและพื้นที่ชุ่มน้ำ ช้างเป็นสัตว์กินพืช และอาศัยอยู่ใกล้น้ำเมื่อเข้าถึงได้ช้างเป็นสิ่งมีชีวิตหลัก เนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์อื่น ๆ มักจะรักษาระยะห่างจากช้าง ข้อยกเว้นคือสัตว์ป่าเช่นสิงโตเสือไฮยีน่าและหมาป่าทุกชนิด

ซึ่งโดยปกติจะคัดเลือกเฉพาะช้างที่มีอายุน้อยเท่านั้นช้างมีสังคมฟิชชัน – ฟิวชั่นซึ่งหมายความว่ากลุ่มครอบครัวจำนวนมากมารวมกันเป็นสังคม ช้างตัวเมีย (ช้างเดี่ยว) มักอยู่กันเป็นกลุ่มครอบครัว ซึ่งอาจประกอบด้วยช้างตัวเมีย 1 ตัวและช้างหนุ่มหรือช้างหลายตัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหลานโดยไม่มีช้างตัวผู้ (ช้าง)

ช้าง

Elephants are mammals of the family Elephantidae, currently three species are recognized: African elephants and African wild elephants. And the Asian elephant family Elephantidae is the only non-extinct family in the Proboscidea rank. The extinct member, such as the mastodon (mastodon), also has several now extinct groups.

Including mammoths and straight tusks African elephants have larger ears and a concave back. Asian elephants have smaller ears and have a convex or flat back. The distinctive features of all elephants are its long trunk, large spread ears, large legs and thick but delicate skin. Proboscis used for breathing Grab food and water into throws, and grab the tusks that have been adapted from the cut teeth.

Used as both a weapon and a tool for moving objects and digging the ground. Large ears help maintain body temperature. As well as used in communication Big legs like pillars to support the weight. Elephants are the largest land animals in existence today.

Elephants are scattered throughout sub-Saharan Africa. South Asia and Southeast Asia And is found in a wide variety of habitats including savannahs, forests, deserts and wetlands. Elephants are herbivores. And live near the water when they are accessible Elephants are the main living things. Due to environmental impact Other animals often keep their distance from the elephants. The exceptions are wild animals such as lions, tigers, hyenas and wolves of all kinds.

Which usually only selects young elephants Elephants have a fission-fusion society, meaning that many family groups come together to form a society. Female elephants (single elephants) often live as family groups. This can consist of one female elephant and several young elephants or elephants that are closely related to their offspring without male elephants (elephants).

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

โครงสร้างสัตว์

โครงสร้างสัตว์ สัตว์มีลักษณะหลายประการที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างชัดเจน สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มียูคาริโอตและมีหลายเซลล์ แตกต่างจากแบคทีเรียที่เป็นโปรคาริโอตซึ่งแตกต่างจากยูคาริโอตโพรทิสต์ แต่เป็นเซลล์เดียว และแตกต่างจากพืชและสาหร่ายที่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่สัตว์นั้นเป็นเฮเทอโรทรอปนั่นคืออาหารต้องได้รับจากแหล่งอื่นเพื่อย่อยสลายภายใน

สัตว์ทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ที่ล้อมรอบด้วยสารเคลือบต่างๆเซลล์ประกอบด้วยคอลลาเจนและไกลโคโปรตีนที่ยืดหยุ่นได้ ระหว่างการเจริญเติบโตสารเคลือบเซลล์สัตว์จะสร้างร่างกายที่ค่อนข้างยืดหยุ่น เซลล์สามารถเคลื่อนที่และจัดเรียงตัวเองใหม่ได้ อนุญาตให้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นโครงนั่งร้านนี้สามารถแข็งตัวและกลายเป็นโครงกระดูกหรือโครงนั่งร้านได้

โครงสร้างสัตว์ ในทางกลับกันเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อื่น ๆ (ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายพืชและเชื้อรา) จะถูกยึดโดยผนังเซลล์ของมัน เซลล์สัตว์มีขอบเขตระหว่างเซลล์ที่ไม่ซ้ำกัน: tit junction, gabjunction และ desmosome

ร่างกายของสัตว์ส่วนใหญ่ยกเว้นฟองน้ำและพลาโซซัวแยกออกเป็นเนื้อเยื่อต่าง ๆ รวมทั้งกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เคลื่อนไหวและเนื้อเยื่อประสาทที่ส่งสัญญาณและควบคุมร่างกายโดยปกติจะมีห้องย่อยอาหารอยู่ภายใน ไม่ว่าจะมีทางเข้าเพียงทางเดียว (เช่นเดียวกับ Tenofora nidaria และ flatworms) หรือทางเข้าสองทาง (เช่นเดียวกับ Bylateria ส่วนใหญ่)

โครงสร้างสัตว์

Animals have several characteristics that are clearly distinguished from other living things. Animals are eukaryotic and multicellular organisms. Unlike bacteria that are prokaryotes Unlike a eukaryotic protist, but unicellular. And unlike plants and algae that can create their own food But the animal is heterotrop That is, food must be obtained from other sources to degrade internally.

All animals are made up of cells surrounded by different coatings, the cells made up of collagen and flexible glycoproteins. During growth Animal cell coatings form a relatively flexible body. Cells can move and rearrange themselves. Allowing complex structures to be formed This scaffold can be solidified and become a scaffold, bone, or scaffold.

On the other hand, the cells of other multicellular organisms (primarily algae, plants, and fungi) are fixed by their cell walls. Animal cells have unique intercellular boundaries: tit junction, gabjunction, and desmosome.

Most animal bodies Except sponges and placosua Separated into different tissues, including muscles that allow movement And the nervous tissue that transmits signals and controls the body Usually there is a digestive chamber inside. Whether there is only one entrance (As in Tenofora nidaria and flatworms) or two entrances (As in most Bylateria)

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ไก่เนื้อเเพร

ไก่เนื้อเเพร ใครบอกว่าระบบควบคุมต้นกำเนิดการผลิต App of La Sion ที่เรียกว่า Dorin Controrre AOC ของฝรั่งเศสมี แต่ไวน์ ไก่มี … ไก่ดีนอกจากเลี้ยงอย่างมีอิสระ _ องค์เสรีภาพแล้วยังต้องมีครอบครัว

ในเมืองเบรสห่างจาก Dignon ไปทางเหนือประมาณ 100 กม. มีไก่ไหมระดับสูง สืบทอดตระกูลไก่ตั้งแต่สมัยกอลไก่ตัวนี้เป็นแข้งสีน้ำเงิน สีน้ำเงินเหมือนโลหะผสมเขารัดด้วยแหวนที่มีชื่อของผู้เลี้ยงแกะ มีขนสีขาวหงอนเป็นสีแดงสดอวบอิ่ม

วิธีการจัดส่งผู้บริโภคต้องห่อผ้ามัสลินและรดน้ำให้แน่นเพื่อระบายความร้อนส่งผลต่อรสชาติของหนังไก่เมื่อปรุงอาหาร แหวกกลับเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เห็นแข้งสีน้ำเงินวาว นอกจากนั้นยังทิ้งขนสีขาวและหงอนสีแดงไว้ให้ทุกคนแน่ใจว่าไม่ได้ใช้ไก่ตัวอื่นใส่สักขาย

ไก่เนื้อเเพร ตุ๋นนี้ถ้าเป็นไก่กะพงตัวใหญ่มีแถบสีฟ้ามีแถบสีฟ้าประดับด้วยหงอนไก่ธรรมดาพูลาร์เดพูลาร์เดแถบริบบิ้นสีชมพูประดับด้วยเหรียญไก่ขันกระทงไม่ค่อยคาดว่าจะมี ตรา แต่ไก่งวงถูกเลี้ยงพร้อมสายสะพายสีแดง

ตำราคลาสสิกดั้งเดิมคุณต้องตุ๋นในครีมเรียกว่า lacram ถ้าไก่แข็งหน่อยตั้งกระทะเหล็กหนาแล้วละลายเนยนอร์มังดีลงทอดไก่เนื้อหั่นชิ้นให้เป็นสีน้ำตาลทอง ใส่สมุนไพรเบิร์คการ์นีลงไปพักไว้จากนั้นใส่ผักหัวหอมหั่นบาง ๆ ทอดในเนยจากนั้นเติมเค็มเติมไวน์ขาวเชอร์นินบลลองกลิ่นหอมก่อนปรุงครีม ค่อยๆเคี่ยวมัน สุกดีแล้ว

ใส่มอเรลที่มีรูพรุนลงไปแช่ในครีมและเสิร์ฟพร้อมกับชินสีน้ำเงิน ความพากเพียรของคนเลี้ยงแกะและการปรุงอาหารด้วยมัสตาร์ดดิจองกินด้วยความกรุบกรอบและรสชาติที่อร่อยราวกับลิ้นไหมไหลลงคอ และลิ้มรสด้วยกำมะหยี่นุ่ม ๆ จากน้ำองุ่น Pinot Noir ดูดซับความลึกของรสชาติในราคาผงเพชรทอง

ไก่เนื้อเเพร

Who said that the French App of La Sion production origin control system called Dorin Controrre AOC had only wine, chickens, had… good chickens, apart from being raised independently, also having a family?

In Bres, about 100km north of Dignon, there were high-grade silken chickens. Inherited the chicken family from the time of Gol. This rooster was a blue shin. Blue like an alloy, he was strapped with a ring bearing the shepherd’s name. It has white fur and a crest of bright red color.

This braised chicken, if it is a large, blue-striped, blue-striped, braised chicken, is adorned with a simple cockerel, a poulard de pula de poularde, a pink ribbon decorated with a coin. Red sash

A classic cookbook, you want to stew it in a cream called lacram.If the chicken is a little hard, heat up a thick iron pan and melt the Normandy butter over it and fry the chicken cut into golden brown.

Put the porous morel into the cream and serve with the blue chin. The persistence of the shepherds and cooking with mustard, Dijon is eaten with a crunchy and silky flavor

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ลามะ

ลามะ เป็นคำนำหน้าสำหรับพระทิเบตความหมายคล้ายกับคำภาษาสันสกฤตคุรุ ในอดีตคำนี้ใช้สำหรับ A teacher who is เคารพทางจิตวิญญาณ? หัวหน้าราชวงศ์ในทิเบตปัจจุบันใช้โดยพระภิกษุแม่ชีหรือผู้ที่ฝึกฝนจิตใจเพื่อให้เกิดการยกระดับจิตวิญญาณและยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ

เช่นดาไล ลามะ ปันจันลามะที่เกี่ยวข้องกับการกลับชาติมาเกิดของลามะนิกายวัชยันหมายถึงผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ ที่ปรารถนาความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม

หรือผู้เชี่ยวชาญและฝึกฝนวิธีการฝึกโยคะล้วนเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนและเน้นการปฏิบัติซึ่งมีความหมายแตกต่างจากคำว่าครูที่เน้นการศึกษา
เป็นกลุ่มของสัตว์ตัวเมียประมาณ 5 ถึง 15 ตัวต่อ

ตัวผู้ 1 ตัวในฝูง
ลักษณะของตัวผู้จะมีความสูงมากกว่าตัวเมีย ลำตัวยาว 1.90 เมตรน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม

ฤดูที่อุดมสมบูรณ์คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนตั้งครรภ์ 10 เดือน
มีอายุยืนยาวประมาณ 25 ปี อาหาร ได้แก่ หญ้าและถั่วประเภทต่างๆ มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาแอนดีส อเมริกาใต้

ลามะ

ลามะ

Lama is a prefix for Tibetan monks, meaning similar to Sanskrit Guru words. In the past, this term was used for A teacher who is spiritually respected? The head of the royal family in Tibet, now used by monks, nuns, or those who train the mind to achieve spiritual uplift, and is also used as part of the title.

For example, the Dalai Lama Panchan Lama, associated with the reincarnation of the Vajayan Lama, refers to practitioners and practitioners. Who wishes the success of the dharma.

Or a specialist and practicing yoga method is all about practice and practice, which is significantly different from the word teacher focused on education.
It is a group of about 5 to 15 female animals per

One male in the herd
The appearance of the male is 1.90 meters higher than that of the female, weighing approximately 50 kilograms.

The fertile season is April to June. 10 months of pregnancy
live for about 25 years. Food includes grass and various types of nuts. Is native to the Andes. South America

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

shiba lnu

เดิมที shiba lnu ได้รับการเลี้ยงดูมาเพื่อล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นนกและกระต่ายแม้ว่าจะพยายามรักษาสายพันธุ์ไว้ก็ตาม ชิบะเกือบสูญพันธุ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากการขาดแคลนอาหารและการระบาดของโรคหัดสุนัขหลังสงคราม

สุนัขที่ตามมาทั้งหมดได้รับการผสมพันธุ์จากสายเลือดที่รอดชีวิตเพียงสามสายพันธุ์: ชินชูชิบะจากจังหวัดนากาโนะมิโนชิบะจากจังหวัดกิฟุ และซันอิงชิบะจากจังหวัดทตโตริและชิมาเนะ

shiba lnu โดยรวมแล้วชิบะอินุถือเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดี ภาวะสุขภาพที่ทราบว่ามีผลต่อความเครียดนี้ ได้แก่ โรคภูมิแพ้ต้อหินต้อกระจกสะโพกผิดปกติ เปลือกตาม้วนเข้าและสะบ้าเคลื่อน

ขอแนะนำให้สุนัขเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำตลอดชีวิต แต่ปัญหาส่วนใหญ่มักพบในช่วงต้นชีวิตของสุนัข และควรตรวจสายตาประจำปีทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสายตาอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

shiba lnu

shiba lnu

The Shiba Inu was originally bred to hunt small animals such as birds and rabbits, despite efforts to keep the breed. The Chiba was almost extinct during World War II. Due to food shortages and post-war canine measles outbreaks.

All subsequent dogs were bred from only three surviving bloodlines: Shinchu Shiba from Nagano Minoshiba Prefecture from Gifu Prefecture. And San Ing Chiba From Tottori and Shimane Prefecture

Overall, the Shiba Inu is considered a healthy dog ​​breed. Health conditions known to affect this strain include allergies, glaucoma, cataracts, hip dysplasia. Eyelids roll in And the patella moves Inu’s common color is red, similar to a bush However, in the Nagano dialect, the word “shiba” means “small”. For this reason, it can be said that the proportion of dogs is small, so the word Shiba Inu is sometimes translated as “small”. “Little Bush Dog”.

It is recommended that the dogs undergo regular physical examinations throughout their life. But most problems are found early in the dog’s life. And should be an annual eye test This is because eye problems can arise over time

Inu is a Japanese word meaning dog, but the origins of the prefix “Chiba” are unclear. The word Chiba means “bush” in Japanese. And refers to the type of tree or shrub whose leaves turn red in autumn. This has led some to believe that the Chiba was named after these ideas. Whether it was because these dogs were hunted in the wild bushes Or because the Shiba

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

นกคานารี่

นกคานารี่ บูนเป็นกรงนกชนิดหนึ่ง ที่ผู้คนนิยมเลี้ยงนกกันโดยทั่วไป แต่เดิมอยู่ที่เกาะ Canary ดังนั้นนกคีรีบูนจึงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Canaries ซึ่งแปลว่าสีเหลืองสวยงาม และเป็นศัพท์ทั่วไปที่เหมือนกัน แต่ความจริงแล้วสีของนกขมิ้นป่าไม่ได้ใกล้เคียงกับสี สีเหลืองเป็นสีของนกที่ลูกเรือชาวสเปนนำมาจากหมู่เกาะคานารีเมื่อ แต่เดิมมันเป็นสีเขียวอมเทาไม่ใช่สีเดียวกันในปัจจุบัน

นกคีรีบูนเมื่อยังอยู่ในธรรมชาติมักจะไม่ชอบความร้อน เมื่ออากาศร้อนนกคีรีบูนจะอพยพไปที่เนินเขา ซึ่งอากาศจะนุ่มและเย็นขึ้น แต่เมื่ออากาศหนาวกลับมาสู่ที่ราบอีกครั้งนกคีรีบูนเป็นนกปากแข็งที่กินเมล็ดพืช

สามารถรับประทานได้ในอาหารหลายประเภทเช่นเรพซีดขมิ้นเมล็ดป่านเป็นต้นนอกจากนี้ยังชอบกินผักสดเช่นผักกาด zephyrs เปลือกปลาหมึกและยังมีเม็ดทรายเล็ก ๆ เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร ในลำไส้ และที่สำคัญที่สุดคือน้ำสะอาด

น้ำดื่มของนกขมิ้นไม่ได้ดื่มและเลี้ยงเหมือนนกบางชนิด เมื่อนกขมิ้นอาบน้ำให้จุ่มหัวลงในน้ำ จากนั้นตีน้ำด้วยปีกราวกับว่ามันเปียกไปหมดเมื่อมันขึ้นจากน้ำเสร็จก็เขย่ามันและรอจนกว่าขนจะแห้งและสะบัดไปเรื่อย ๆ จนคอนขาและนิ้วของนกขมิ้นอยู่ มีการป้องกัน. พร้อมเครื่องชั่ง

แต่นิ้วของพวกเขายาวและกรงเล็บของพวกเขาอ่อนแอ การยืนบนพื้นมันดูไม่มั่นคงเลยดังนั้นนกขมิ้นจึงชอบเกาะอยู่ตลอดเวลา

นกคานารี่

Canaries are a type of bird cage. That people prefer to raise birds in general, originally in the Canary Island Therefore, canaries are known in English as Canaries, which means beautiful yellow. And as a general term to the same But the truth is, the color of the wild canary is not close to the color. Yellow, the color of a bird that Spanish sailors brought from the Canary Islands when Originally, it was grayish-green, not the same color today.

Canaries, when they are still in nature, usually do not like the heat. When the weather is hot, canaries migrate to the hills. Which the air becomes softer and cooler But when the cold weather returned to the plains again Canaries are stubborn birds that eat seeds.

It can be eaten in a variety of foods, such as rapeseed, turmeric, hemp seeds, etc. It also likes to eat fresh vegetables such as turnips, zephyrs, squid peels, and also have small grains of sand to aid digestion in the intestines. And most More importantly, clean water.

The canary’s drinking water is not drinking and raised like some birds. When the canary takes a bath, dip its head in the water. Then hit the water with its wings as if it had been completely wet, when it was finished it came out of the water, shook it and waited until the feathers were dry and continued to flick until the perches, legs and fingers of the canary were protected. With scales

But their fingers are long and their claws are weak. Standing on the ground, it doesn’t seem stable at all, so the canary likes to perch all the time.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ สัตว์ชนิดหนึ่งในวงศ์ Felidae เป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Panthera uncia

เสือดาวหิมะ เดิมใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Uncia uncia ถือเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวของสกุล Uncia ตั้งแต่ยุค 30 แต่การศึกษาเกี่ยวกับจีโนไทป์พบในสกุล Panthera เช่นเดียวกับเสือโคร่งขนาดใหญ่หลายชนิดตั้งแต่ปีค. ศ. 2008

พวกมันถูกจำแนกออกเป็นสองชนิดย่อยอย่างไรก็ตามยังไม่ได้ระบุความแตกต่างทางพันธุกรรมของทั้งสองชนิด

มีขนยาวหนาแน่นพื้นหลังสีเทาอมเหลืองสีข้างมีสีเหลืองจาง ๆ พร้อมลวดลายดอกไม้สีเข้มทั่วเสือดาว (P. pardus) ช่วยให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาหินและหิมะที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ลายดอกไม้ด้านหลังและสีข้างมีขนาดใหญ่ หัวและขามีจุดเล็ก ๆ คางหน้าอกและท้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลาย

ลายด้านหลังและสีข้างจะสีอ่อนกว่าบริเวณอื่น ซึ่งแตกต่างจากเสือใบชนิดอื่น ๆ ที่มักจะมีลายที่หลังสีเข้มกว่า ด้านบนของหางเป็นวงกลมสีดำ ด้านล่างหางมีจุดจาง ๆ เปรียบเทียบลายดอกไม้ของเสือดาวหิมะกับเสือดาว ดอกเสือดาวหิมะอยู่ห่างกันและไม่คมเท่ากัน

มีกล้ามเนื้อหน้าอกและไหล่ที่แข็งแรงอุ้งเท้ากว้างแข็งแรงและมีขนปกคลุม ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอบนหิมะ และช่วยปกป้องอุ้งเท้าจากความหนาวเย็นของหิมะ

เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ

Snow leopards, one of the felidae species, are rare and endangered wildlife. Scientific name is Panthera uncia.

The snow leopard, originally known as Uncia uncia, has been the only organism of the genus Uncia since the 1930s, but studies of genotypes have been found in the genus Panthera, as well as many large tigers since the year of 2009. Fri 2008

They are classified into two subspecies, however, genetic differences of the two have not been identified.

Flanky, densely gray background, flanks are faint yellow with dark floral motifs all over the leopard (P. pardus), helping to blend in with the mountainous, rocky and snowy environment. Large floral pattern on the back and side. The head and legs have small dots. The chin, chest and stomach are white without a pattern.

The pattern on the back and the flanks will be lighter in color than other areas. This is different from other types of bisexual tigers that tend to have darker stripes on the back. The top of the tail is a black circle. Below the tail there are faint spots, comparing the floral pattern of the snow leopard and the leopard. Snow leopard flowers are spaced apart and not as sharp.

Strong chest and shoulder muscles, wide paws, strong and hairy. It increases the surface area and distributes the weight evenly on the snow. And protects paws from the cold of snow.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

หมีขอ

หมีขอ หรือ binturong หรือหมีกระรอก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แม้จะมีใบหน้าเหมือนหมีจนได้ชื่อว่าหมี แต่ก็เป็นชะมดและหญ้าแฝกที่ใหญ่ที่สุด มันเป็นสัตว์ชนิดเดียวในสกุล Arctictis

หมีมีขนสีดำบนลำตัวซึ่งค่อนข้างยาวและหยาบ สีขนบนศีรษะอาจเป็นสีเทามีหูกลมและขอบหูสีขาว หมีขอหางยาวเป็นพวงเหมือนกระรอก ซึ่งสามารถโค้งงอและใช้เกาะกับต้นไม้ได้เช่นกันหมีมีลำตัวและหัวยาว 61-96 เซนติเมตรหางยาว 50-84 เซนติเมตรน้ำหนัก 10-20 กิโลกรัม

หมีขอ ต่อมที่สร้างกลิ่นฉุนที่ทวารหนัก ตัวผู้จะอยู่เหนืออัณฑะ ส่วนตัวผู้หญิงจะมีต่อมข้างช่องคลอด ซึ่งจะผลิตฟีโรโมนร่วมกันระดับแอมโมเนียที่สร้างขึ้นมีความเข้มข้นมากพอที่จะทำให้กลิ่นเปลี่ยนเป็นกลิ่นเนยผสมกับป๊อปคอร์น

หมีแพร่กระจายทั่วไปจากภูฏานอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือพม่าตะวันตกไทยลาวกัมพูชาเวียดนามชายแดนลาวและกัมพูชามาเลเซียเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซีย และเกาะปาลาวันในฟิลิปปินส์

หมีขอ

หมีขอ

The binturong or the binturong, or the squirrel bear (English: binturong, bearcat; Scientific name: Arctictis binturong; Isan: Neng Kheng, Neng Bear) is a mammal. Despite having a bear-like face until he was named a bear But it is the largest civet and viverridae. It is the only animal of the genus Arctictis.

The bear has black fur on its body, which is quite long and rough. Hair color on the head may be gray with round ears and white edges of the ears. The bear asks for a long, bushy tail like a squirrel. Which can be curled and can be used to cling to trees as well The bear has body and head length of 61-96 centimeters, tail length 50-84 centimeters, weight 10-20 kilograms.

The bear has a gland that produces a pungent odor on its anus. The male will rise above the testicles. Private women have glands next to the vagina. Which will produce pheromones together The ammonia levels that were created were strong enough to cause the scent to turn into a buttery scent mixed with popcorn.

The bear is widely distributed from Bhutan, Northeast India, Western Burma, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam border with Laos and Cambodia, Malaysia, Sumatra island, Borneo island in Indonesia. And Palawan Island in the Philippines

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google