ช้างไทย

ช้างไทย เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่อดีต สยามเคยใช้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ช้างมีส่วนสำคัญในการสร้างชาติตามประวัติศาสตร์ยุทธหัตถี มันจึงเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างจึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ “วันช้างไทย” ในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี

วันช้างไทยตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ที่มาจากคณะกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำงานกับช้างไทยโดยมีสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการพิจารณาหาวันที่เหมาะสมในการรำลึกและจัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย ดังนั้นวันที่ 13 มีนาคมจึงถูกเลือกให้เป็น “วันช้างไทย” ซึ่งตรงกับธรรมเนียมปฏิบัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมหาอุปราชา และทรงมีชัยและคณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติได้มีมติให้ “ช้างเผือก” เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 13 มีนาคมเป็นวันช้างไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม“ วันช้างไทย” เพื่อสร้างความสนใจให้คนไทยอยู่กับช้าง รักและหวงแหนช้างให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากขึ้นรวมทั้งยกย่องให้ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ช้างไทย

ช้างไทย

Elephants have been a priceless animal in Thailand since the past. Siam used to use the white elephant as its national symbol. Elephants play an important role in building a nation according to Yuthheete’s history. It is therefore an animal associated with the monarchy. And the general public, in order to make all Thais aware of the importance of elephants, it was announced in the Government Gazette for “Thai Elephant Day” on March 13 of every year.

Thai Elephant Day falls on March 13 every year. This comes from the Thai Elephant Conservation Coordination Committee, which is the liaison of public and private organizations working with Thai elephants, with the Secretariat of the Prime Minister’s National Identity Committee.

The subcommittee examines a suitable day to commemorate and organize activities for the Thai Elephant Day. Therefore, March 13 was chosen as the “Thai Elephant Day”, which corresponds to the traditions of King Naresuan the Great and Maha Uparaja. And His Majesty and the National Animal Selection Committee has approved the “white elephant” as a symbol of Thai identity. And the Cabinet has approved March 13 as Thai Elephant Day. And published in the Royal Gazette on 29 May 1998.

The purpose of the activity “Thai Elephant Day” is to create interest for Thai people to live with elephants. Love and cherish elephants, pay more attention to elephant rescue and conservation, and recognize elephants as important animals to Thai people from the past to the present.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *