เก้งหม้อ

เก้งหม้อ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับกวาง ดูเหมือนสุนัขทั่วๆไป แต่ต่างกันที่เก่งพอตมีขนตามลำตัวสีเข้มใบหน้าเป็นสีน้ำตาลเข้ม มงกุฎและบริเวณต้นขาเป็นสีเหลืองสด ด้านล่างของลำตัวสีน้ำตาลอ่อนขาทั้ง 4 ข้างมีสีดำ

จึงเป็นที่มาของชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งว่าด้านหน้าและด้านหลังเป็นสีขาวอย่างชัดเจน หางสั้นและหางมีสีเข้ม แต่ด้านล่างเป็นสีขาวเขามีเพียงคนเดียว หงอคงสั้นกว่าพันธุ์ทั่วไปปีละ 1 ครั้งลำตัวและส่วนหัวยาว 88 เซนติเมตรหางยาว 10 เซนติเมตรน้ำหนัก 22 กิโลกรัม

กระจายพันธุ์ในภาคใต้ของพม่ามาเลเซียภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในแมลงที่หายากที่สุดในโลก ครั้งหนึ่งฉันเคยเชื่อว่ามีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่สวนสัตว์ดุสิต แต่ปัจจุบันสามารถพบได้ตามป่าธรรมชาติและวัดในชายแดนไทย – พม่า ที่พระเลี้ยงมันอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูงเช่นในหุบเขาหรือป่าดิบใกล้แหล่งน้ำ

ไม่ดีเท่าสุนัขทั่วไป ออกหาอาหารคนเดียวในตอนเย็นหรือตอนค่ำ แต่บางครั้งอาจพบเป็นคู่หรือรวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ จะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูหนาวตั้งท้องได้ 6 เดือนออกลูกครั้งละ 1 ตัวปัจจุบันเป็นสัตว์สงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เก้งหม้อ

เก้งหม้อ

Khao Juk deer or Khao Juk deer or black deer or thrush is a mammal in the rank of deer. It looks like a normal dog. But differently, Keng Pot has darker body hair The face is dark brown. The crown and thigh area are bright yellow. The bottom of the body is light brown, the 4 legs are black.

It is the origin of another common name called The front and back are clearly white. The tail is short and the tail is dark in color. But below is white He has only one person. The horns of the Keng Mo are shorter than the common ones, turning once a year, having the body and head length 88 centimeters, the tail length 10 cm, and the weight of 22 kg

They are distributed in southern Myanmar, Malaysia, western and southern Thailand. It is one of the rarest bugs in the world. I was once believed to have only one left in the world. At Dusit Zoo, but now can be found in natural forests and temples in the Thai-Burma border. Where the monks raised It lives in forests with high humidity, such as in valleys or evergreen forests near water bodies.

Not as good as a normal dog. Out foraging alone in the evening or at dusk. But sometimes they may be found in pairs or in a small troop during the mating season. Will breed during the winter, pregnant for 6 months, produce 1 baby at a time, it is now a reserved animal according to the National Wildlife Preservation and Protection Act 1992.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

วิญญาณ

ในความเชื่อพื้นบ้านจิต วิญญาณ เป็นหลักการสำคัญหรือพลังแห่งการเคลื่อนไหวภายในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ย้อนกลับไปในปี 1628 และ 1633 ตามลำดับทั้งวิลเลียมฮาร์วีย์และเรเนการ์ตส์ต่างคาดเดาว่ามีบางสิ่งอยู่ภายในร่างกายในพื้นที่พิเศษ ‘วิญญาณที่สำคัญ’ หรือ ‘พลังงานที่สำคัญ’ ที่เคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดเช่นเครื่องยนต์ในโรงงานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้ามา

วิญญาณมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือไม่ก็เป็นร่างกาย ตัวอย่างเช่นปีศาจผีเทวดาหรือนางฟ้า ในศาสนาอิสลามโบราณคำว่า แต่จิตวิญญาณ (ruh) ใช้กับวิญญาณที่บริสุทธิ์เท่านั้น แต่ห้ามมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่นเปรตปีศาจและเทวดา

อดีตวิญญาณถูกใช้เพื่ออ้างถึง “บอบบาง” ตรงข้ามกับ “ขั้นต้น” สสารที่เป็นวัตถุเช่นเซอร์ไอแซกนิวตันใส่ไว้ในย่อหน้าสุดท้าย

แนวความคิดเกี่ยวกับวิญญาณและวิญญาณมักจะทับซ้อนกันและทั้งคู่เชื่อกันว่ารอดจากความตายทางร่างกายในบางศาสนาและ “วิญญาณ” สามารถมีความรู้สึกเหมือนผีเช่นการแสดงภาพวิญญาณของผู้ตาย วิญญาณก็เช่นกันมักใช้เพื่ออ้างถึงจิตสำนึกหรือบุคลิกภาพ

วิญญาณ

วิญญาณ

In folk beliefs, spirituality is the essential principle or force of movement within all living beings. Back in 1628 and 1633, respectively, both William Harvey and Renedecartes speculated that there was something inside the body in a special area. ‘Vital spirits’ or ‘vital energies’ that move the whole body such as The engines in the factory moved the machines in.

The soul is often viewed as a supernatural being or not as a body; For example, a demon, a ghost, an angel or an angel. In ancient Islam, the word but spiritual (ruh) was used only with the pure spirit. But not to be invisible to other beings such as imp, demons and angels.

The former soul has been used to refer to “subtle” as opposed to “gross” material substances such as Sir Isaac Newton’s prominently put in the final paragraph.

The concepts of spirits and spirits often overlap, and they are both believed to survive physical death in some religions and “spirits” can have a ghostly feel, such as portraying the spirits of the deceased. Soul, too, is often used to refer to consciousness or personality.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

เยติ

เยติ หรือมนุษย์หิมะเป็นชื่อของสัตว์ประหลาด ในความเชื่อของชาวเชอร์ปาชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย ในเนปาลภูฏานทิเบตจีนและบางพื้นที่ในมองโกเลียและรัสเซีย เชื่อว่าเยติเป็นสัตว์ขนาดใหญ่สูง 5–8 ฟุตน้ำหนักประมาณ 600 ปอนด์มีลักษณะคล้ายมนุษย์ผสมกับลิงกอริลล่าไม่มีหางมีขนยาวสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลดำหรือเทาหรือเทาเข้มปกคลุม ทั้งร่างกาย ยกเว้นใบหน้าที่มีสีคล้ำมีเสียงร้องที่น่ากลัว โดยปกติเยติเป็นสัตว์ที่สงบเสงี่ยม แต่บางครั้งอาจดุร้ายกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเช่นจามรี

เยติมีอยู่ในวัฒนธรรมเชอร์ปามานานแล้ว ซึ่งถูกกล่าวถึงในนิทานและเพลงพื้นบ้านและเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาให้ผู้ที่ได้พบพบนอกจากนี้ยังปรากฏในศิลปะของพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบต ปรากฏในพรมทิเบตที่แขวนบนผนังเหมือนจิตรกรรมฝาผนังในวัดลามะอายุ 400 ปี

มันเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีขนที่มุมและในมือถือกะโหลกศีรษะมนุษย์ และตอนนี้สิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นหนังศีรษะเยติถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในวัดลามะในกุมจุง กล่าวกันว่าเยติมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์ประหลาดชนิดเดียวกันที่พบในซีกโลกอื่น ๆ เช่นบิ๊กฟุตหรือซาสควอตช์ในอเมริกาเหนือจาวีในออสเตรเลียหรืออัล Malmas ในเอเชียกลาง แต่หลักฐานของ Yeti เมื่อเทียบกับ Bigfoot นั้นพบได้น้อยกว่ามาก แต่มีบางกรณีที่บ่งชี้ว่ามันเป็นสัตว์ที่ดุร้าย ก้าวร้าวมากขึ้น

เยติ

Yeti, or snowman, is the name for a monster. In the beliefs of the Sherpa people Indigenous people living in the Himalayas. In Nepal, Bhutan, Tibet, China and some areas in Mongolia and Russia. Believing that Yeti It is a large animal, 5–8 feet tall, weighing approximately 600 pounds, resembling a human mixed with a gorilla-like tailless ape, with long, reddish-brown or black-brown or gray or dark gray fur covering its entire body. Except for a face with a dark color There is a terrifying cry. The Yeti is usually a modest animal. But it can sometimes be fierce against humans and pets such as yaks.

Yeti has long been present in the Sherpa culture. Which was mentioned in fairy tales and folk songs And stories told each other to those who have found it It also appears in the art of Tibetan Mahayana Buddhism. They appear in Tibetan rugs that hang on the wall like a fresco in a 400 year old Lama temple.

It is a picture of a strange creature with hair in the corner and in a hand holding a human skull. And now What is believed to be the Yeti scalp is well preserved in a Lama temple in Kumjung. Yeti is said to be longer than other similar monsters found in the other hemispheres, such as Bigfoot or Sasquatch in North America, Jawi in Australia, or Al. Malmas in Central Asia, but the evidence of Yeti compared to Bigfoot is much less common. But there are cases that indicate that it is a ferocious animal. Much more aggressiv

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

สิงโตทะเล

สิงโตทะเล หรือหมีทะเลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูล Otariidae ของตระกูล Pinnipedia หรือแมวน้ำขนาดใหญ่ พบในพันธุ์ชายฝั่งทั่วโลก จากทะเลเย็นในขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติก. และเขตร้อนหรือเขตอบอุ่นในแอฟริกาหรืออเมริกาใต้หรือรอบ ๆ เส้นศูนย์สูตรเช่นหมู่เกาะกาลาปากอส

สิงโตทะเลแตกต่างจากแมวน้ำตรงที่มีหูเล็กที่ข้างใดข้างหนึ่งของหัว ครีบทั้งสี่สามารถใช้คลานบนบกได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเดิน ต่างจากแมวน้ำที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ บนบกครีบของตราประทับสามารถใช้ในการคลานหรือเคลื่อนย้ายเพื่อเคลื่อนย้ายเท่านั้น

สิงโตทะเลโดยทั่วไปมีอายุ 20-30 ปีอาหารหลักคือปลาและปลาหมึก มีลักษณะและขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทในแต่ละภูมิภาค สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือสิงโตทะเลที่เป็นตัวเอก (Eumetopias jubatus) ตัวผู้มีความยาวได้ถึง 3 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม น้ำหนัก 300 กก

สิงโตทะเล

สิงโตทะเล

Sea lions, or sea bears, are mammals of the Otariidae family of the Pinnipedia family, or large seals. Found in coastal species around the world. From the cold seas in the North Pole or the Arctic. And tropics or temperate regions in Africa or South America, or around the equator, such as the Galapagos Islands

Sea lions differ from seals in that they have small ears on either side of their head. The four fins can be used to crawl on land as agile as walking. Unlike seals that cannot do that. On land, the seal fins can only be used to crawl or move for transport or around the equator, such as the Galapagos Islands

Sea lions generally live 20-30 years, their main food is fish and squid. They differ in appearance and size depending on the type in each region. The largest species is the stellar sea lions (Eumetopias jubatus), males reach 3 meters in length and weigh about 1000 kg and weigh 300 kg.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

หมาป่าแอฟริกา

หมาป่าแอฟริกา เป็นที่รู้จักในนามหมาป่าที่ทาสีหรือ Cape Hunt เป็นพันธุ์พื้นเมืองในแถบย่อยของซาฮาราแอฟริกาเป็นสุนัขพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและเป็นเพียงสมาชิกเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในสกุล Lycaon ซึ่งแตกต่างจากสุนัขมีความเชี่ยวชาญอย่างมากสำหรับอาหารที่กินมากเกินไปและการขาดน้ำค้าง คาดว่ามีผู้ใหญ่ประมาณ 6,600 คนรวมทั้งผู้ใหญ่ 1,400 คนอาศัยอยู่ใน 39 คน

ประชากรย่อยทั้งหมดถูกคุกคามโดยการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยการกดขี่ข่มเหงของมนุษย์และการแพร่ระบาด ในฐานะประชากรย่อยที่ใหญ่ที่สุดอาจประกอบด้วยบุคคลน้อยกว่า 250 คนสุนัขป่าแอฟริกันได้รับการระบุว่าเป็นอันตรายใน IUCN Red List ตั้งแต่ปี 1990

สุนัขป่าแอฟริกันเป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ในฝูงที่มีลำดับชั้นแยกกันสำหรับตัวผู้และตัวเมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สัตว์กินเนื้อทางสังคมตัวเมียมากกว่าตัวผู้จะแยกย้ายกันไปจากฝูงเมื่อโตเต็มที่ เด็ก ๆ ได้รับอนุญาตให้กินซากสัตว์ก่อน

สายพันธุ์นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของนักล่าละมั่งในแต่ละวันที่มันหมดแรงที่จะจับพวกมัน เช่นเดียวกับสุนัขสายพันธุ์อื่น ๆ สุนัขป่าแอฟริกันจะได้รับอาหารสำหรับลูกของมัน แต่การกระทำดังกล่าวยังขยายไปถึงผู้ใหญ่จนถึงจุดศูนย์กลางของชีวิตทางสังคม ศัตรูตามธรรมชาติของมันคือสิงโตและไฮยีน่า ในอดีตจะฆ่าเขี้ยวในขณะที่ไฮยีน่ามักจะเลี้ยงลูกด้วยนม

หมาป่าแอฟริกา

หมาป่าแอฟริกา


The African wild dog, known as the painted wolf or Cape Hunt, is native to sub-Saharan Africa, it is the largest indigenous dog to Africa and the only surviving member of the African wild dog. The genus Lycaon, unlike dogs, is very specialized for overeating and lack of dew. It is estimated that there are approximately 6,600 adults, including 1,400 adults, living in 39.


All subpopulations are threatened by habitat fragmentation, human persecution and epidemic. As the largest sub-population, it may consist of less than 250 individuals, African wild dogs have been listed as endangered in the IUCN Red List since 1990.

The African wild dog is a social animal living in a herd that has a separate hierarchy for male and female. Especially among social carnivores, females rather than males disperse from the herd as they mature.Children are allowed to eat the carcasses first.


This species is an expert of everyday antelope hunters when it is exhausted to catch them. As with other dog breeds, the African wild dog is fed for its young. But the act also extends to adults to the very center of social life. Its natural enemies are lions and hyenas. In the past, it would kill fangs, while hyenas were usually mammals.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

แมวทราย

แมวทราย อยู่ในสกุล Felis เช่นเดียวกับแมวบ้าน แมวมีขนาดตัวเล็กขาสั้นหางยาวหัวกลมโต มีขนสีน้ำตาลอ่อนถึงเทาอ่อนกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ขนใต้ท้องสีขาวมีลายดำทั้งสีข้างและหาง มีแถบสีแดงเข้มวิ่งจากหางตาไปที่แก้ม

เยื่อเมือกของดวงตามีสีดำ ใบหูขนาดใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายเรียว ช่วยในการได้ยินเสียงได้ดีทีเดียว และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนบนพื้นทรายได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นพวกมันสูงถึงไหล่ประมาณ 24–36 ซม. (9.4–14.2 นิ้ว) และน้ำหนัก 1.5–3.4 กก. (3.3–7.5 ปอนด์)

ส่วนหัวมีความยาวประมาณ 39–52 เซนติเมตร (15-20 นิ้ว) และหางยาว 23.2–31 เซนติเมตร (9.1–12.2 นิ้ว) ขนอุ้งเท้าช่วยป้องกันความร้อนจากพื้นและช่วยกันเสียงรบกวนขณะเดินบนพื้นที่เปิดโล่ง ผิวขรุขระเมื่อเดินบนพื้นทรายแทบไม่เห็นรอยเท้า ประสาทหูเหมาะสำหรับการหาเหยื่อในบริเวณที่หาเหยื่อได้ยาก ทรายแมวคาดว่าจะได้ยินเสียงอัลตราโซนิกจากเหยื่อใต้ดิน

เช่นเดียวกับ Leptailurus serval ซึ่งเป็นแมวป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า พวกมันมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันในทะเลทรายตั้งแต่ -5 C ถึง 52 C ในฤดูหนาวขนของแมวทรายจะยาวกว่าปกติถึง 5 ซม. เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

แมวทราย

Cat litter belong to the genus Felis, just like domestic cats. The cat is small in size, short legs, long tail, large round head. It has a light brown to light gray hair in harmony with its surroundings. The feathers under the belly are white with black stripes on both sides and tail. There is a dark red stripe running from the corner of the eye to the cheek.

The mucous membranes of the eyes are black. Large, triangular shape, tapered tip. It helps in hearing the sound quite well. They are about 24–36 cm (9.4–14.2 in) shoulder height and 1.5–3.4 kg (3.3–7.5 lb) in weight.

The head is 39–52 centimeters (15-20 inches) long and the tail is 23.2–31 centimeters (9.1–12.2 inches) long. The paw feathers help block heat from the floor and help block noise when walking on open ground. The surface is rough when walking on the sand, almost no footprints The cochlear is ideal for finding prey in areas that are difficult to find prey. Cat litter expects to hear ultrasonic sounds from underground baits.


The same is true for the Leptailurus serval, which is a larger wild cat. They are resistant to different climates in the desert, from -5 C to 52 C. In winter, the cat’s fur is 5 cm longer than usual to keep them warm.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

แมวน้ำ สิงโตทะเล และ วอลรัส

แมวน้ำ สิงโตทะเล สิงโตทะเลและวอลรัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ้วนกลม ที่ทำให้คนที่พบเห็นต้องงงว่าสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไร?

ทั้ง 3 อยู่ในตระกูลใหญ่ตระกูล Pinnipedia ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้ง 3 คนนี้มีบางอย่างที่เหมือนกัน เป็นเด็ก ด้วยนมทางทะเลการมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบมีหนวดยาวเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งของและใช้เท้าคล้ายครีบ 4 ขา

สำหรับการเดินหรือว่ายน้ำให้กำเนิดเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่รวมเป็นฝูงอาหารที่ชอบคือหอยปูกุ้งและปลาทะเล แต่ถึงแม้ว่าสัตว์ทั้ง 3 ชนิดนี้จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน แต่ถ้าสังเกตดี ๆ สัตว์ทั้งสามชนิดนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอีก 3 วงศ์ย่อยคือ

วงศ์ย่อย Phocidae (แมวน้ำจริง) Otariidae (แมวน้ำต่างหู) และ Odobenidae (วอลรัส) หากเราสังเกตแมวน้ำแท้และสิงโตทะเลดี ๆ เราจะพบว่า มีความแตกต่างในหู มีเพียงรูหูเล็ก ๆ สำหรับฟังเสียงเท่านั้น ด้วยครีบหน้าสั้นเวลาเคลื่อนที่บนบกช้ากว่าสิงโตทะเล นอกจากนี้สิงโตทะเลยังมีหูและครีบหน้ายาว มีสองครีบหางที่แตกต่างกัน สามารถเคลื่อนที่บนบกได้อย่างคล่องแคล่วกว่าซีลจริง

แมวน้ำ สิงโตทะเล

แมวน้ำ สิงโตทะเล

Sea lions and walruses Round fat mammals That confuses the observer of these 3 different animals?


All three belong to the larger family of the Pinnipedia family, so it’s no surprise that the trio have something in common as a child with marine milk, having a perfect body shape, with long tentacles to detect movement of objects. And uses four fins-like feet.

For walks or swimming, is born as a social animal, lives in herds. Favorite food is shellfish, crabs, shrimp and marine fish. But even though these three animals are similar in appearance But if you look closely, these three animals are distinguished by the other 3 subfamily:

Subfamily Phocidae (real seals) Otariidae (earring seals) and Odobenidae (walruses) If we look closely at the real seals and sea lions, we will find that they are very rare. There is a difference in the ear There is only a small ear hole for listening to the sound. With a short front fin, the movement time on land is slower than the sea lions. Sea lions also have long ears and front fins. There are two different caudal fins. Can move on land more fluently than a real seal.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

หมาจิ้งจอกอาร์กติก

หมาจิ้งจอกอาร์กติก สุนัขจิ้งจอกขั้วโลกหรือจิ้งจอกหิมะสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอาร์คติก เช่นเดียวกับทุนดราที่มีหิมะและน้ำแข็ง จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งที่มีขนสีขาวกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทำให้ล่าเหยื่อได้ง่ายและสามารถพรางตัวจากศัตรูได้อีกด้วย

สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เคยชินกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากที่สุด มีระบบปรับอุณหภูมิที่สามารถควบคุมความร้อนในร่างกายสามารถทนอุณหภูมิได้ต่ำถึง -50 องศาเซลเซียส สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกมีใบหน้าสั้นกว่าสุนัขจิ้งจอกประเภทอื่น ๆ และมีหูขนาดเล็กขนของมันหนาและฟู เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน

มันมีขนที่อุ้งเท้าเพื่อช่วยให้เดินได้ และสามารถวิ่งบนน้ำแข็งในช่วงที่มีหิมะตกหนักหรือมีพายุสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกขุดโพรงลึกใต้หิมะ และขดตัวนอนโดยสะบัดหางเพื่อปกปิดตัวเองและใบหน้าเหมือนผ้าห่ม และเมื่อหมดฤดูหนาวหิมะเริ่มละลายต้นไม้เริ่มผลิใบอ่อน สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกเองก็เปลี่ยนไป ขนสีขาวของมันจะร่วง

และมีขนสีน้ำตาลอมเทาแทนและสั้นกว่าในฤดูหนาวทำให้มันดูเล็กลงและมีขนาดเท่าแมวบ้านเท่านั้นในขั้วโลกเหนือฤดูร้อนจะสั้นมาก และเมื่อฤดูหนาวกลับมาสุนัขจิ้งจอกขั้วโลกจะเปลี่ยนสีขนของมันให้กลับมาเป็นสีขาวอีกครั้ง บ่งบอกว่าการต่อสู้กับความหนาวเย็นกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง

หมาจิ้งจอกอาร์กติก

หมาจิ้งจอกอาร์กติก

Arctic fox, polar fox, or snow fox. Little foxes. They live in the arctic ocean. As well as snow and ice tundra It is another mammal whose white fur blends in with its surroundings, making it easy to hunt prey and able to camouflage from enemies.

The Arctic fox is considered one of the coldest acclimatologists. With temperature adjustment system The Arctic fox has a shorter face than other types of foxes and has small ears, thick and fluffy fur. To prevent heat loss

It has feathers on its paws to help walk. And can run on ice during heavy snow or storms, Arctic foxes dig deep under the snow. And curled up to sleep by flicking his tail to cover himself and face like a blanket. And when the winter is over, the snow starts to melt and the trees begin to grow young The Arctic fox itself has changed. Its white fur will fall off.

It has a grayish-brown coat and is shorter in winter, making it appear smaller and only the size of a domestic cat. In the North Pole, summers are very short. And when winter comes back, the polar fox will change its fur back to white again. Indicating that the fight against the cold is about to begin again.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

กวาง

กวาง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับกีบคู่ (อันดับย่อยสัตว์เคี้ยวเอื้อง) อยู่ในวงศ์ Cervidae มีขนหยาบยาวสีน้ำตาล ตัวเมียมีเขาปีละครั้งตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขาเขาแข็งไม่กลวงเป็นเกลียวบางตัวสามารถแตกกิ่งก้านได้มากเหมือนกิ่งไม้ ไม่มีถุงน้ำดีชอบอยู่คนเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์กินใบไม้อ่อนและหญ้าอ่อน

จากการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์ตระกูลกวางและกวางซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่คล้ายคลึงกันพบว่ามีหลายชนิดที่มีลักษณะวิวัฒนาการร่วมกัน ได้แก่ กวางและกลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่ต่างกัน อาจมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันหากสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยมีความคล้ายคลึง

ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเลี้ยงในสวนสัตว์แต่ละกลุ่มประชากรในถิ่นที่อยู่แต่ละแห่งมีสภาพระบบนิเวศที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นชนิดอื่นซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน

กวางมีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ยังมีการล่าเพื่อเป็นอาหาร การใช้หนังทำเสื้อผ้าต่อมามีการนำกวางมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อสัตว์ มันเป็นเกมกีฬาของชนชั้นสูงและได้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมการเลี้ยงกวางหรือฟาร์มกวาง

กวาง

Deer are mammals in the double hoofed ranks. (Ruminant sub-rank) belonging to the family Cervidae.

It has a long, coarse brown coat. Horned male Turn him once a year The female is smaller and has no horns, the horns are solid, not hollow, threaded, some can branch very like a tree branch. No gallbladder Prefers to live alone, except for mating season, eats young leaves and young grass.

From studying the evolution of animals, the deer family and the deer Which is a similar ruminant It was found that there are several species with a coexistence of evolutionary characteristics, namely deer and group that have different habitats. May have a similar external appearance If the ecological environment of the habitat is similar.

Which is under the condition of raising in each zoo Each population group in a habitat has different ecological conditions. May be a different kind Which has different characteristics

Deer have long played an important role in human life. Since the time when there was a hunt for food. Using leather to make garments Later, deer were introduced as pets for meat consumption. It is an aristocratic sport game and it has evolved into a deer farming industry or a deer farm.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google

ลิ่น

ลิ่น หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็น pangolin หรือไม้เนื้ออ่อนจัดใน phylum สัตว์กับแกนกระดูกสันหลัง Mammals ในการจัดอันดับ Pholidota เป็นสัตว์ที่มีเพียงครอบครัวเดียวคือ Manidae และครอบครัวหนึ่งคือ Manis

Pangolin เป็นสัตว์ที่คล้ายกับ Armadillo หรือ Cingulata ซึ่งพบได้ในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ในขณะที่ pangolin สามารถพบได้ในเอเชียและแอฟริกา

pangolin ทุกอันมีส่วนยาว มีปากเล็กดูเหมือนรูเล็ก ๆ ไม่มีฟัน กินอาหารโดยใช้ลิ้นยาวและน้ำลายเหนียว ผู้ที่กินแมลงบนพื้นดินเช่นมดและปลวกหรือหนอนขนาดเล็ก และร่างกายถูกปกคลุมด้วยเกล็ดเช่นสัตว์เลื้อยคลานทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันตัวเองเมื่อถูกโจมตี pangolin จะลดร่างกายเป็นวงกลม ในขณะที่ท้องไม่มีเกล็ดซึ่งจะถูกโจมตีได้ง่าย

pangolin มีเล็บที่แหลมและยาว ใช้สำหรับขุดดินหาอาหารและขุดโพรงเพื่อใช้ชีวิตและพักผ่อนและปีนต้นไม้เป็นสัตว์มีชีวิตในตอนกลางคืน

เขี้ยวให้กำเนิดลูกสุกรครั้งละ 1-2 ตัว พวกเขาตั้งครรภ์ 130 วัน เมื่อเกิดความเจ็บปวดจะเกิดขึ้น และจะเกาะอยู่กับแม่ที่โคนหางซึ่งตัวอ่อนยังคงไม่มีเกล็ดแข็งแบบเดียวกับตัวอ่อนวัยผู้ใหญ่ แต่จะค่อยๆแข็งตัวขึ้นเมื่อโตขึ้น

ลิ่น

ลิ่น

The pangolin or the soft or popularly known as the pangolin or the softwood arranged in the animal phylum with spinal axis Mammals In the Pholidota ranking is an animal that has only one family is Manidae and one family is Manis.

Pangolin is an animal similar to Armadillo or Cingulata, which is found in North America and South America. While the pangolin can be found in Asia and Africa

Every pangolin has a long section. Have a small mouth Looks like small holes, no teeth. Eat food by using long tongue and sticky saliva. Flickers eat ground insects such as ants and termites or small worms. And the body is covered in scales like reptiles Act like armor for self-defense When attacked, the pangolin will reduce the body in a circle. While the stomach does not have scales Which will be easily attacked

The pangolin has sharp and long nails. Used for digging the ground, finding food and dig burrows for living and resting, and climbing trees as a living animal at night.

The pangs give birth in 1-2 pigs at a time. They are pregnant for 130 days. When born, the pangs have scales on their birth. And will cling to the mother at the base of the tail The young pangolin still does not have the same solid scales as the adult pangolin but will gradually become harder as the growth.

ติดตามสาระหน้ารู้ได้ที่นี่  >>>>>>> คลิ๊ก <<<<<<<<

ขอบคุณสาระจาก : Google